عملیات سریع

در نرم افزار سمین این امکان وجود دارد که برای سرعت بخشیدن و سهولت برخی گردش‌های کاری، کارهایی که تکرار بالایی دارند و تغییرات و بروزرسانی‌ها بر روی برخی از موجودیت‌های نرم افزار از دکمه‌هایی استفاده شود که براساس تنظیمات صورت گرفته به صورت خودکار تغییر وضعیت را مطابق تعاریف و تنظیمات انجام خواهند داد. به این دکمه‌ها در نرم‌افزار، دکمه‌های عملیات سریع اطلاق می‌شود.

ایجاد عملیات سریع

به منظور تعریف و تنظیم عملیات سریع بر روی موجودیت‌های کار و بازاریابی در نرم افزار ابتدا باید کاربر موردنظر (راهبر نرم‌افزار دسترسی به عملیات سریع را دارد) دسترسی عملیات سریع را داشته باشد. به منظور تنظیم دسترسی برای کاربر موردنظر مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی نقش‌ها و دسترسی‌ها- انتخاب نقش موردنظر- تنظیمات عملیات سریع
تنظیمات دسترسی به عملیات سریع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات دسترسی به عملیات سریع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این بخش در صورتی که مدیریت عملیات سریع برای کاربر فعال شود، می‌تواند نسبت به ایجاد و ویرایش دکمه‌های عملیات سریع اقدام نماید و در صورتی که اجرای عملیات سریع فعال شود، دکمه‌های عملیات سریع مطابق تنظیمات برای کاربر قابل نمایش خواهد بود.

جهت ایجاد عملیات سریع در نرم افزار سمین، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی دیگر موارد- دکمه‌ی Easy Buttons
مسیر دستیابی به عملیات سریع در نرم‌افزار سمین

مسیر دستیابی به عملیات سریع در نرم‌افزار سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی Easy Buttons صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که شامل لیستی از عملیات سریعی است که تاکنون در نرم‌افزار و بر روی موجودیت‌های مختلف و قابل تعریف، ایجاد شده‌است. با کلیک بر روی دکمه‌ی عملیات سریع جدید صفحه‌ای با فیلدهای زیر نمایش داده می‌شود:

ایجاد عملیات سریع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد عملیات سریع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نوع موجودیت: تعیین کننده‌ی موجودیتی است که می‌خواهید عملیات سریع بر روی آن موجودیت ایجاد شود و قابل مشاهده باشد. این فیلد شامل موجودیت‌های کار‌ها و موارد بازاریابی می‌شود.

نام: عنوانی که می‌خواهید برای دکمه‌ی عملیات سریعی که در حال تعریف آن هستید، نمایش داده‌شود، در این بخش ثبت می‌نمایید.

اعمال فوری: در صورت فعال بودن این گزینه، بدون اینکه کاربر به صفحه بروزسانی دسترسی داشته باشد، عملیات سریع تنظیم شده برای نقش کاربر انجام خواهد شد. در صورت غیر فعال بودن این گزینه، باید بر روی دکمه‌ی برورزرسانی کلیک نمایید، سپس با کلیک بر روی دکمه‌ی عملیات سریع موردنظر و ذخیره‌سازی، تغییرات مربوط به عملیات سریع اعمال خواهد شد.

محرمانه: در صورت فعال بودن این گزینه عملیات فقط برای فردی که عملیات سریع را ایجاد می‌کند قابل رویت است.

رنگ: در این بخش می‌توانید رنگی را که می‌خواهید دکمه‌ی عملیات سریع با آن رنگ نمایش داده شود، انتخاب نمایید.

فعال: با فعال نمودن این گزینه، عملیات سریعی که در حال ایجاد آن هستید، بر روی موجودیت تعریف شده فعال خواهد بود.

پیش نمایش: دکمه‌ی عملیات سریع تعریف و تنظیم شده، در این بخش قابل مشاهده به صورت پیش نمایش است.

شرایط: در این بخش می‌توانید شرایطی را که می‌خواهید در آن شرایط دکمه‌ی عملیات سریع تعریف شود، تنظیم نمایید. این تنظیمات شامل اعمال فیلتر بر روی موجودیت‌هایی نظیر فرایند، فیلدهای مختلف تعریف شده در نرم افزار و … می‌تواند باشد.

اقدام‌ها: این بخش تعیین کننده‌ی تغییراتی است که می‌خواهید با کلیک بر روی دکمه‌ی عملیات سریع صورت پذیرد.

عملیات سریع جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

عملیات سریع جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برخی نکات:

  • استفاده از ویژگی Darg&drop بر روی موراد بازاریابی که عملیات سریع بر روی آنها تعریف شده‌است می‌تواند منجر به افزایش سرعت در تغییر وضعیت و بروزرسانی تیکت‌ها شود.
  • هنگام تعریف عملیات سریع برای کاربران فعال در یک گردش کار، می‌بایست اطمینان حاصل نمایید که عملیات سریع تعریف شده مطابق گردش‌کاری است.
  • در صورتی که دکمه‌ی عملیات سریع بر روی یک کار که بر روی یک اسپرینت فعال است، تعریف شود، حتی اگر اسپرینت بر روی پروژه‌ای که کار بر روی آن فعال است، وجود نداشته‌باشد، باز هم دکمه‌ی عملیات سریع به کار موردنظر اضافه خواهد شد.
مطالب مرتبط