جریان فعالیت ها

ماژولی است که شما را از تمامی فعالیت‌هایی انجام شده بر روی پروژه‌های مشخص (پروژه‌هایی که انتخاب نموده‌اید)، آگاه می‌سازد. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل هر یک از موجودیت‌های زیر باشد که بروزرسانی بر روی آنها صورت گرفته است:

 • کارها
 • اخبار
 • مستندات
 • فایل ها
 • ویرایش ویکی
 • پیام‌ها
 • موارد بازاریابی

جریان فعالیت، فعالیت‌هایی را که توسط هر کاربری ایجاد شده‌است، نمایش می‌دهد. در واقع از طریق جریان فعالیت‌ها می‌توانید انتخاب نمایید که تمایل به پیگیری روند چه فعالیت‌هایی و بر روی چه پروژه‌هایی دارید. همچنین باید یادآور شد که فقط می‌توانید روند تغییرات بر روی فعالیت‌های پروژه‌هایی را پیگیری نمایید که دسترسی مشاهده آنها را دارید.

جریان فعالیت‌ها با استفاده از ویژگی سفارشی‌سازی صفحه

در صورتی که بخواهید جریان فعالیت‌ها را بر روی صفحه‌ی شخصی یا بر روی نمای کلی پروژه مشاهده نمایید، مسیر زیر در دسترس است:

 • صفحه‌ی نمای کلی پروژه/ صفحه شخصی- دکمه‌ی سفارشی سازی صفحه- انتخاب ماژول جریان فعالیت‌ها- اعمال فیلترهای موردنظر- ذخیره تغییرات
انتخاب ماژول جریان فعالیت ها از طریق ویژگی سفارشی سازی صفحات در نرم افزار سمین

انتخاب ماژول جریان فعالیت ها از طریق ویژگی سفارشی سازی صفحات در نرم افزار سمین

هنگامی که ماژول جریان فعالیت‌ها را انتخاب می‌نمایید، فیلدهای زیر قایل نمایش و تنظیم است:

تعداد Feed: تعیین کننده‌ی تعداد Feed‌هایی است که می‌خواهید برای شما نمایش داده شود.

فعالیت‌های نمایش داده شده: در این بخش می‌توانید تعیین کنید که تمایل به پیگیری تغییرات چه نوع فعالیت‌هایی را در پروژه دارید.

با انتخاب گزینه‌ی پروژه‌ها و فعالیت‌های انتخاب شده، دو بخش فعالیت‌ها و پروژه‌ها نمایش داده می‌شود که می‌توانید از این بخش‌ها فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که می‌خواهید تغییرات این فعالیت‌ها را در آن پروژه‌ها رصد نمایید، انتخاب کنید.

تنظیمات ماژول جریان فعالیت ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ماژول جریان فعالیت ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از ذخیره‌ی تغییرات نحوه‌ی نمایش این ماژول به صورت زیر است.

گزارش جریان فعالیت ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گزارش جریان فعالیت ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تمامی فعالیت‌هایی که انتخاب نموده‌اید به صورت منوهایی که می‌توانید فقط تغییرات مربوط به آنها را مشاهده نمایید، قابل انتخاب است.

جریان فعالیت‌ها با استفاده از منوی کارها

یکی دیگر از روش‌های مشاهده‌ی جریان فعالیت‌های صورت گرفته در هر پروژه یا واحد سازمان استفاده از مسیر زیر است.

 • منوی کارها- دکمه‌ی جریان فعالیت‌ها
جریان فعالیت های پروژه یا واحد سازمان با استفاده از منوی کارها در نرم افزار سمین

جریان فعالیت های پروژه یا واحد سازمان با استفاده از منوی کارها در نرم افزار سمین

برخی نکات:

 • در صورتی که تمایل به اعمال ویرایش ماژول دارید با کلیک بر روی آیکون مداد، می‌توانید ویرایش موردنظر را انجام دهید.
 • جریان فعالیت از طریق منوی کناری صفحات نیز قابل دسترسی و مشاهده است.
 • برای دسترسی به تغییراتی که با شرایطی مشخص رخ می‌دهد کافی است گزارش مربوطه را تهیه کرده و از خروجی atom استفاده نمایید. در صورتی که یک بخش یا فهرست، لینک داشته باشد شما قادر خواهید بود تا از طریق خبر خوان‌های فید جدید مثل Google Reader آن را به اشتراک بگذارید. البته با استفاده از این قابلیت می‌توان اطلاعات مربوطه را در دسترس عموم نیز قرار داد.
مطالب مرتبط