مدیریت پروژه چابک

یکی از قابلیت‌های مهمی که نرم افزار سمین در اختیار کاربران به ویژه کاربران با نقش مدیر یا رهبر تیم قرار می‌دهد امکان مدیریت پروژه با بهره‌‌مندی از چهارچوب‌ها و روش‌های مدیریت پروژه‌ چابک است. از جمله این چهارچوب‌ها و متدولوژی‌ها که در نرم‌افزار سمین قابل اجرا می‌باشند می‌توان به چارچوب اسکرام و روش کانبان اشاره نمود (توضیحات مفصل پیرامون تئوری‌های مدیریت پروژه‌ی چابک بر روی مجله‌ی داده‌کاوان قابل در دسترس است).

فعالسازی ماژول اسکرام/ کانبان بر روی پروژه

متدولوژی‌های اسکرام و کانبان جهت مدیریت پروژه‌ها به صورت چابک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در صورتیکه بخواهید پروژه‌ای را به روش چابک مدیریت نمایید از مسیر زیر می‌بایست ماژول اسکرام/ کانبان را بر روی پروژه موردنظر فعال نمایید.

  • منوی تنظیمات (پروژه موردنظر)- منوی ماژول- فعالسازی برد اسکرام/ کانبان
فعالسازی ماژول های اسکرام و کانبان روی پروژه موردنظر در نرم افزار سمین

فعالسازی ماژول های اسکرام و کانبان روی پروژه موردنظر در نرم افزار سمین

با فعالسازی هر یک از این ماژول‌ها تب مربوط به آنها به لیست تب‌های پروژه‌ی موردنظر اضافه خواهد شد.

نقش‌ها و دسترسی‌ها

جهت دسترسی به بردهای اسکرام و کانبان، علاوه بر فعالسازی ماژول آنها، باید تنظیمات مربوط به دسترسی به هر یک از این بردها نیز برای کاربر نقش موردنظر صورت گیرد:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه نقش ها و دسترسی ها- برد اسکرام/ کانبان
تنظیمات دسترسی به بردهای اسکرام و کانبان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات دسترسی به بردهای اسکرام و کانبان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

 

تنظیمات دسترسی به بردهای چابک نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات دسترسی به بردهای چابک نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برچسب‌ها:
مطالب مرتبط