ایجاد نقش

به منظور ایجاد نقش برای کاربران تعریف شده در نرم افزار، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی بیشتر- منوی مدیریت سامانه- دکمه ی نقش ها و دسترسی ها- دکمه‌ی نقش جدید
ایجاد نقش در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد نقش در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی نقش جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام: این فیلد بیانگر عنوان نقشی است که می‌خواهید ایجاد نمایید.

توضیحات: در صورت نیاز به ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون نقش، می‌توانید در این فیلد توضیحات را ثبت نمایید.

کارها به کاربران این نقش واگذار شوند: با فعال نمودن این گزینه، می‌توانید به کاربرانی که این نقش به آنها تخصیص داده شده است، کار واگذار نمایید.  

کارهای این نقش فقط به ایجادکننده واگذار می‌شود: با فعال نمودن این گزینه، وقتی کار به کاربر این نقش واگذار شود، این کاربر فقط می‌تواند کار را به کاربر ایجاد کننده‌ی کار، واگذار نماید.

دیدن کارها: با استفاده از این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که کاربر این نقش اجازه دیدن چه کارهایی را داشته باشد. گزینه‌های قابل انتخاب این فیلد عبارتند از:

  • همه کار‌ها: همه کار‌ها حتی کارهای خصوصی برای کاربر این نقش قابل دیدن خواهد بود.
  • دیدن همه کارهای غیر محرمانه: همه کار‌ها به جز کارهای محرمانه برای کاربر این نقش قابل دیدن است.
  • کارهایی که کاربر در آن درگیر است: تنها کارهایی قابل دیدن می‌باشد که یا به کاربر این نقش واگذار شده یا توسط کاربر این نقش ایجاد شده باشد.

دیدن کاربران:از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که چه کاربرانی برای کاربر این نقش قابل نمایش خواهند بود.

کپی گردش کار از: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین کنید که گردش کار نقش موردنظر مطابق گردش کار کدامیک از نقش هایی که تا کنون روی نرم افزار ایجاد شده است، تنظیم شود.

الگوهای خروجی قابل مشاهده: از طریق این فیلد می‌توانید الگوهای خروجی قابل نمایش برای کاربر این نقش را تعیین نمایید.

تنظیمات نقش جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نقش جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در ادامه‌ی این صفحه انواع دسترسی‌های قابل تنظیم برای نقش موردنظر در دسترس است (این دسترسی‌ها نیز به تفصیل توضیح داده خواهد شد).

برچسب‌ها:
مطالب مرتبط