مدیریت بک لاگ پروژه روی برد کانبان

مدیریت بک لاگ محصول بر روی برد کانبان در مقایسه با برد اسکرام، راحت‌تر است و فقط دو ستون دارد: کارها برای back log و بک لاگ پروژه. همه‌ی کارهایی که به بک لاگ پروژه انتقال داده می‌شوند به عنوان جزئی از برد کانبان محسوب می‌شوند. جهت دسترسی به برد کانبان باید بر روی تب کانبان در پروژه‌ی موردنظر کلیک نمایید.

"مدیریت بک لاگ

برخی نکات

  • بر روی برد کانبان می‌توانید تعداد نامحدودی فاز یا وضعیت تعیین نمایید.
  • کارها با استفاده از ویژگی Drag & Drop بین ستون‌های فاز/ وضعیت‌ها قابل جا به جایی هستند.
  • با استفاده از کلیک راست بر روی هریک از کارهای موجود در back log محصول، می‌توانید کار موردنظر را ویرایش نمایید.
  • در صورتی که گزینه‌ی «استفاده از کارهای همه‌ی پروژه‌ها» را فعال و کارهایی از سایر پروژه‌ها به اسپرینت موردنظر اضافه نمایید، این کارها در اسپرینت موردنظر باقی خواهند ماند حتی اگر گزینه «استفاده از کارهای همه‌ی پروژه‌ها» را غیرفعال نمایید.
  • در صورتی که بخواهید برد اسکرام را بر روی پروژه‌ای غیرفعال نمایید می‌بایست مطمئن شوید که هیچ اسپرینتی با وضعیت باز بر روی پروژه وجود نداشته باشد زیر با غیرفعال نمودن برد اسکرام دیگر امکان باز نمودن اسپرینت و یا ویرایش آن وجود ندارد.
مطالب مرتبط