تنظیمات عمومی برد کانبان

برای انجام تنظیمات کلی برد کانبان در نرم افزار سمین، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- تب برد کانبان- دکمه‌ی تنظیمات

"تنظیمات

با کلیک بر روی دکمه‌ی تنظیمات صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که برخی نکات پیرامون تنظیمات این صفحه به شرح زیر است:

بخش در حال انجام: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به گردش کار را انجام دهید. این بخش در واقع تعیین کننده‌ی نحوه‌ی گردش کارهای تعیین شده بر روی بک لاگ پروژه، در طی اجرا روی برد کانبان است.

بخش انجام شده: در این بخش می‌توانید تعیین نمایید که کارهای بک لاگ پروژه با وضعیت انجام شده چه گردش کاری می‌توانند داشته باشد.

عنوان فرعی: ممکن است بخواهید برخی اطلاعات اضافی پیرامون هر کار بر روی کارت مربوط به کار نمایش داده شود که از این بخش می‌توانید تنظیم نمایید. عنوان فرعی بیانگر اطلاعاتی است که پایین نام کار موردنظر نمایش داده خواهد شد.

در این بخش همچنین اطلاعاتی شامل تصویر کاربر/ کاربرانی که کار/ کارهای موردنظر را بروزرسانی می‌کنند، برخی از تاریخ‌های مورد اهمیت، برخی آیکون‌ها مانند آیکون فرایند، قابل تنظیم و نمایش بر روی کارت مربوط به هر کار در نمایش برد کانبان می‌باشند.

پیش نمایش: این بخش نیز نحوه‌ی نمایش هر یک از این اطلاعات را روی کارت مربوط به کار نمایش می‌دهد.

استفاده از گردش کار در کانبان: با فعال نمودن این گزینه، تنظیمات مربوط به گردش کار بر روی برد کانبان موردنظر فعال می‌شود.

افزودن کار جدید به کانبان: با فعال نمودن این گزینه، امکان افزودن کار جدید به برد فعال می‌شود.

نمایش کارهای بسته شده در n روز اخیر: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که کارهای با وضعیت بسته شده بر روی برد کانبان طی چند روز اخیر، برای کاربران موردنظر قابل نمایش باشد.

پس از انجام تمامی تنظیمات موردنظر، در صورتیکه بخواهید سریعا این تغییرات و تنظیمات را اعمال نمایید می‌بایست بر روی دکمه‌ی محاسبه‌ی مجدد وضعیت‌ها کلیک نمایید. سپس جهت ذخیره سازی تغییرات بر روی دکمه‌ی بروزرسانی کلیک نمایید.

"بروزرسانی

مطالب مرتبط