پیش فاکتور

در صورتیکه بخواهید برای مشتریان موردنظرتان در هر یک از پروژه ها پیش فاکتور یا صورتحساب دوره‌ای ایجاد نمایید مسیرهای زیر در نرم افزار در دسترس است. لازم به ذکر است که ابتدا می‌بایست از فعال بودن ماژول صورتحساب بر روی پروژه اطمینان حاصل نمایید.

پیش فاکتور پروژه

  • صفحه‌ی پروژه- تب صورت حساب- دکمه‌ی پیش فاکتور

"ایجاد

با کلیک بر روی دکمه‌ی پیش فاکتور صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای مشابه فیلدهای فرم صورت حساب و مطابق تصویر زیر است.

"تنظیمات

پس از تکمیل فیلدهای پیش فاکتور، با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، پیش فاکتور ایجاد و به لیست پیش فاکتورهای ایجاد شده روی پروژه اضافه خواهد شد.

صورت حساب دوره‌ای

یکی دیگر از قابلیت‌های نرم افزار امکان ایجاد صورت حساب‌های دوره‌ای است. برای ایجاد صورت حساب دوره‌ای در نرم افزار مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه- تب صورت حساب- دکمه‌ی صورت حساب دوره‌ای
ایجاد صورت حساب دوره ای در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد صورت حساب دوره ای در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در قسمت آیتم‌های صورت حساب دکمه‌های افزودن صادر شده در روز، افزودن صادر شده در ماه، افزودن صادر شده در سال وجود دارد. با استفاده از این دکمه‌ها می‌توانید آیتم‌های مرتبط با تاریخ ایجاد نمایید. پس از تهیه صورت حساب دوره‌ای مربوطه می‌توانید در تاریخ های مشخص از روی آن صورت حساب، صورت حساب‌های دوره‌ای موردنظرتان را ایجاد نمایید.

تنظیمات ایجاد صورت حساب دوره ای در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد صورت حساب دوره ای در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط