لینک کوتاه

هنگامی که در نرم افزار اسنادی را بر روی کارها، پروژه یا در بخش اسناد بارگذاری می‌نمایید. قابلیت‌هایی بر روی این سند فعال می‌گردد که به شما امکان مدیریت بهتر و راحت‌تر سند موردنظر را می‌دهد. یکی از این قابلیت‌ها، لینک کوتاه است. این ویژگی (Short-Link) یک URL و QR Code جهت دسترسی به سند/ فایل موردنظر ایجاد می‌نماید که هر کاربری در صورت داشتن آدرس URL و QR Code می‌تواند به راحتی به سند/ فایل موردنظر دسترسی داشته باشد.

آیکون مربوط به لینک کوتاه در نرم افزار مطابق تصویر زیر است:

آیکون لینک کوتاه اسناد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

آیکون لینک کوتاه اسناد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی این آیکون صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

تنظیمات لینک کوتاه اسناد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات لینک کوتاه اسناد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

آدرس مبدا: این فیلد شامل URl فایل موردنظر می‌باشد.

انقضا: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین کنید که URL و QR Code فایل موردنظر تا چه زمانی فعال و در دسترس باشد.

اجازه ی دسترسی ناشناس: با فعال نمودن این گزینه، چنانچه کاربری وارد نرم افزار نیز نشده باشد و یا حتی کاربر نرم افزار نباشد، می‌تواند با استفاده از آدرس URL و یا QR Code به فایل موردنظر دسترسی داشته باشد.

پس از انجام این تنظیمات، می‌بایست آنها را ذخیره نمایید.

نمونه لینک کوتاه ثبت شده برای یک سند در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمونه لینک کوتاه یا short-link ثبت شده برای یک سند در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط