فعالسازی پلاگین مدیریت ارزش حاصله

همانطور که می‌دانید مدیریت ارزش حاصله یک ماژول مبتنی بر پروژه است که جهت فعالسازی آن در نرم افزار مسیر زیر وجود دارد.

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- منوی تنظیمات- منوی ماژول‌ها
فعالسازی ماژول مدیریت ارزش حاصله در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول مدیریت ارزش حاصله در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

از طریق منوی ماژول‌ها صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که می‌توانید از طریق آن ماژول EVM را فعال نمایید. پس از فعالسازی، به منظور ایجاد خط مبنایی از برنامه‌ی پروژه که برای نمایش نمودار ارزش برنامه‌ریزی شده و مقایسه‌ی آن با ارزش واقعی کسب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌بایست ماژول‌های گانت چارت و خطوط مبنا نیز بر روی پروژه فعال شده باشند.

فعالسازی ماژول های گانت چارت و خطوط مبنا در نرم افزار سمین

فعالسازی ماژول های گانت چارت و خطوط مبنا در نرم افزار سمین

غیرفعال نمودن ماژول مدیریت ارزش حاصله

چنانچه بخواهید ماژول EVM را روی پروژه‌ی مونظر غیرفعال کنید مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- منوی تنظیمات- منوی ماژول‌ها
غیرفعالسازی ماژول مدیریت ارزش حاصله در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

غیرفعالسازی ماژول مدیریت ارزش حاصله در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

از طریق منوی ماژول‌ها صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که می‌توانید از طریق آن ماژول EVM را غیرفعال نمایید.

ایجاد ارزش کسب شده‌ی جدیدEV

برای ایجاد EV جدید در نرم افزار مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه- منوی تنظیمات- دکمه‌ی ایجاد EV

با کلیک بر روی دکمه‌ی ایجاد EV، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نوع: از طریق این فیلد می‌توانید نوع ارزش کسب شده را تعیین کنید.

خط مبنا: از طریق این فیلد می‌توانید خط مبنای ارزش کسب شده را تعیین نمایید یا اینکه وضعیت پروژه‌ی فعلی را جایگزین آن کنید.

عنوان: این فیلد تعیین کننده‌ی نام یا عنوانی EV (ارزش کسب شده‌ای) است که در حال ایجاد آن هستید.

پیشفرض: با فعال نمودن این گزینه، EVی (ارزش کسب شده) که در حال ایجاد آن هستید به عنوان EV (ارزش کسب شده‌ی) پیشفرض در نظر گرفته خواهد شد.

به صورت پیوسته بارگذاری گردد: فعال نمودن این گزینه به معنای بروزرسانی داده‌ها نیست، بلکه همه‌ی تنظیمات حذف و مجدد ایجاد می‌گردد.

حذف ارزش کسب شده‌/ EV

در صورتیکه بخواهید ارزش کسب شده/ EV را حذف نمایید مسیر زیر در دسترس است:

ماژول EVM در نرم افزار سمین

با فعالسازی ماژول مدیریت ارزش حاصله بر روی یک پروژه و پس از انجام تنظیمات مربوط به این ماژول می‌توانید ارزش‌های حاصله پروژه موردنظر را با شمای زیر مشاهده کنید.

گزارش ارزش های حاصله پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گزارش ارزش های حاصله پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط