تنظیمات چک لیست

به منظور انجام برخی تنظیمات روی چک لیست‌هایی که به صورت پیشفرض ایجاد و برای یک پروژه فعال نموده‌اید. مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه- تب تنظیمات- تب چک لیست- دکمه‌ی تنظیمات چک لیست
مسیر دستیابی به تنظیمات چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر دستیابی به تنظیمات چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک نمودن بر روی دکمه‌ی تنظیمات چک لیست صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای گزینه‌های زیر است:

ذخیره تغییرات در سابقه: با فعال نمودن این گزینه تغییراتی که در چک لیست اعمال می‌شود، در سابقه نیز ذخیره می‌شود.

تغییر درصد انجام: در صورت فعال نمودن این گزینه با انجام دادن هر آیتم چک لیست، درصد انجام کار به تناسب افزایش می‌یابد.

تنظیمات چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط