چک لیست کارها

چک لیست‌ها می‌توانند نقش جبران کننده‌ای در محدودیت‌های ذهنی انسان از بُعد به خاطر سپردن اطلاعات داشته باشند. قابلیت افزودن چک لیست به کارها در نرم افزار، باعث حفظ اطلاعات و پیگیری میزان کامل شدن کار می‌شود. با استفاده از این قابلیت موارد تکمیلی پیرامون هر کار را به عنوان چک لیست تعریف نمایید.

ایجاد چک لیست

برای ایجاد چک لیست بر روی کار، ابتدا می‌بایست از فعال بودن ماژول چک لیست بر روی پروژه‌ای که می‌خواهید در آن کار ایجاد کنید، اطمینان حاصل نمایید (تب تظیمات- تب ماژول)، سپس از مسیر زیر می‌توانید چک لیست روی کار ایجاد نمایید:

  • صفحه‌ی پروژه- دکمه‌ی کارجدید- صفحه‌ی ایجاد کار- دکمه‌ی چک لیست جدید
ایجاد چک لیست بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد چک لیست بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک نمودن بر روی دکمه‌ی چک لیست جدید، فیلد “نام چک لیست” نمایش داده می‌شود که با ثبت عنوانی که می‌خواهید در چک لیست نمایش داده شود و کلیک بر روی آیکون فلاپی، عنوان موردنظر ذخیره و ثبت می‌گردد.

تنظیمات چک لیست ایجاد شده بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات چک لیست ایجاد شده بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از ایجاد چک لیست می‌توانید از فیلد ستون‌ها تعداد ستون‌های چک لیست را تعیین نمایید و با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن آیتم می‌توانید به چک لیست آیتم اضافه نمایید.

ایجاد ستون/ ستون های چک لیست ایجاد شده بر روی کار در نرم افزار سمین

ایجاد ستون/ ستون های چک لیست ایجاد شده بر روی کار در نرم افزار سمین

در صورتی که کاری را ایجاد نموده‌اید و پس از آن بخواهید چک لیست به کار اضافه نمایید از مسیرهای زیر می‌توانید چک لیست ایجاد نمایید:

  • صفحه‌ی کار موردنظر- کلیک بر روی دکمه‌ی بروزرسانی- بخش چک لیست- دکمه‌ی ایجاد چک لیست

  حذف چک لیست

در صورتی که بخواهید چک لیست ایجاد شده را از روی کار موردنظر حذف نمایید، با کلیک بر روی آیکون حذف می‌توانید چک لیست موردنظر را حذف نمایید.

حذف چک لیست ایجاد شده بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف چک لیست ایجاد شده بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برچسب‌ها:
مطالب مرتبط