تنظیمات کاربران

هنگامی که کاربر جدید ایجاد می‌کنید این کاربر به لیست کاربرانی که تاکنون در نرم‌افزار ایجاد شده‌اند، اضافه خواهد شد و مطابق تصویر زیر قابل نمایش است:

مدیریت کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مدیریت کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش اطلاعات کاربر

در صورتیکه بخواهید اطلاعات مربوط به یک کاربر را ویرایش نمایید مسیر زیر در درسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه > کاربران > ویرایش (از طریق راست کلیک بر روی ردیف مربوط به کاربر موردنظر)
ویرایش تنظیمات کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش تنظیمات کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی ویرایش از منوی باز شده، صفحه‌ی پروفایل کاربر موردنظر نمایش داده خواهد شد. این صفحه دارای تب‌هایی است که هر یک از آنها به شرح زیر است:

عمومی: از طریق این تب می‌توانید تنظیمات مربوط به اطلاعات کاربری، اطلاع‌رسانی‌های ایمیلی و نمایش زمان برای کاربر را ویرایش و تنظیم نمایید.

تنظیمات عمومی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات عمومی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گروه‌ها: از طریق این تب می‌توانید از لیست گروه‌هایی که در نرم‌افزار ایجاد شده و در این صفحه نمایش داده می‌شود، گروه‌هایی را که می‌خواهید کاربر عضو آن گروه‌ها باشد، انتخاب نمایید.

تنظیمات گروهها برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات گروهها برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پروژه‌ها: از طریق این تب می‌توانید لیست پروژه‌هایی را که کاربر عضو آنها می‌باشد، مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر روی دکمه افزودن پروژه‌ها، می‌توانید از لیست پروژه‌های قابل مشاهده، پروژه‌هایی را که می‌خواهید کاربر عضو آن پروژه‌ها شود، انتخاب نمایید.

تنظیمات پروژه ها برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات پروژه ها برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ساعات کاری: از طریق این تب می‌توانید ساعات کاری تنظیم شده برای کاربر موردنظر را مشاهده و در صورت نیاز ویرایش نمایید، توضیحات مربوط به این قسمت به صورت کامل در آموزش تقویم‌های کاری ارائه می‌شود.

تنظیمات ساعات کاری برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ساعات کاری برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تصویر: از طریق این تب می‌توانید تصویر برای پروفایل کاربر موردنظر بارگذاری و یا در صورت لزوم ویرایش نمایید.

تنظیمات تصویر صفحه ی شخصی کاربر در نرم افزار سمین

تنظیمات تصویر صفحه ی شخصی کاربر در نرم افزار سمین

صفحه من: از طریق این صفحه می‌توانید ماژول‌هایی را که در صفحه من (صفحه‌ای که کاربر پس از ورود به نرم‌افزار مشاهده می‌کند) کاربر موردنظر استفاده شده‌است، مشاهده و در صورت لزوم ویرایش یا حذف نمایید.

تنظیمات الگوی صفحه ی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات الگوی صفحه ی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تقویم‌های خارجی: از طریق این فیلد می‌توانید تقویمی علاوه بر تقویم‌هایی که درون نرم افزار تعریف شده و برای کاربر موردنظر فعال شده‌است، بارگذاری و فعال نمایید.

تنظیمات تقویم های خارجی برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات تقویم های خارجی برای کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط