الگوهای پروژه‌ها

الگوهای پروژه‌ها برای مواقعی کاربرد دارد که می‌خواهید پروژه‌ای مشابه یکی از پروژه‌هایی که تاکنون در نرم افزار تعریف شده و به عنوان الگو ذخیره شده است، ایجاد نمایید. استفاده از الگوهای پروژه به دلیل عدم نیاز به انجام مجدد برخی تنظیمات اولیه بر روی پروژه‌ای که در حال ایجاد آن هستید، می‌تواند به شما در صرفه جویی زمان و سرعت دادن به کار کمک نماید.

ایجاد الگوی پروژه

هر یک از پروژه‌هایی که در نرم افزار ایجاد می‌کنید، به عنوان یک الگو می‌توانید ذخیره نمایید. از مسیرهای زیر می‌توانید از روی پروژه‌ها الگو ایجاد نمایید:

ایجاد الگوی پروژه از طریق صفحه‌ی فهرست پروژه‌ها

  • بیشتر- مدیریت سامانه- پروژه‌ها- پروژه‌ی موردنظر- گزینه های دیگر (علامت چرخ دنده)- ایجاد الگو

فهرست پروژه های ایجاد شده در نرم افزار سمین

فهرست پروژه های ایجاد شده در نرم افزار سمین

در این مسیر لیست پروژه‌ها نمایش داده می‌شود که می‌توانید پروژه‌ی موردنظر را انتخاب و از طریق کلیک راست یا آیکون گزینه‌های دیگر (علامت چرخ دنده) به منوی ایجاد الگو دسترسی پیدا کنید. با انتخاب دکمه‌ی “ایجاد الگو” از منوی باز شده، الگوی پروژه‌ی موردنظر ایجاد و به لیست الگوها اضافه می‌شود.

ایجاد الگو از روی پروژه های ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد الگو از روی پروژه های ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد الگوی پروژه از طریق تب تنظیمات هر پروژه

  • صفحه‌ی پروژه (پروژه‌ای که می‌خواهید از روی آن الگو ایجاد نمایید)- منوی تنظمیات- دکمه‌ی ایجاد الگوی جدید
ایجاد الگو از روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد الگو از روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در هر الگوی پروژه تمامی اطلاعات پروژه از جمله کار‌ها، فعالیت‌ها، اعضا، تنظیمات مربوط به ماژول‌های پروژه و… را می‌توان ذخیره کرد و از مسیر زیر می‌توان به الگوهای پروژه‌ها دسترسی داشت:

  • بیشتر- مدیریت سامانه- الگوهای پروژه‌ها

در صفحه‌ی الگوهای پروژه‌ها لیستی از پروژه‌هایی که تا کنون به عنوان الگو ذخیره شده‌اند، قابل مشاهده است.

فهرست الگوهای پروژه های ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فهرست الگوهای پروژه های ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف الگوی پروژه

در صورتی که بخواهید الگوی پروژه‌ای را حذف نمایید از مسیر زیر می‌توانید این کار را انجام دهید.

  • بیشتر- مدیریت سامانه- الگوهای پروژه‌ها- الگوی موردنظر- گزینه‌های دیگر (علامت چرخ دنده)- حذف الگو

در این مسیر لیست تمامی الگوهایی که تا کنون در نرم افزار از روی پروژه‌ها ایجاد شده‌است قابل نمایش است. می‌توانید پروژه‌ی موردنظر را انتخاب و از طریق کلیک راست یا آیکون گزینه‌های دیگر (علامت چرخ دنده) از منوی باز شده دکمه‌‌ی حذف الگو را انتخاب نمایید.

حذف الگوی پروژه ی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف الگوی پروژه ی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط