اولویت کارها

ایجاد اولویت‌بندی کارها

در صورتی که بخواهید کارهایی را که در هر یک از پروژه‌ها ایجاد می‌نمایید با اولویت‌های دلخواه مرتب‌سازی کنید مسیر زیر جهت ایجاد اولویت‌های کارها در دسترس می‌باشد:

  • منوی بیشتر > منوی مدیریت سامانه > دکمه دسته‌بندی‌ها و مقادیر > بخش اولویت کارها > دکمه مقدار جدید
تنظیمات ایجاد اولویت بندی برای کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد اولویت بندی برای کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی مقدار جدید صفحه‌ای نمایش داده می شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام: عنوانی که می‌خواهید برای اولویت ِ قابل نمایش برای کارها ثبت نمایید.

فعال: با تیک زدن این بخش، اولویتی که در حال ایجاد آن هستید به عنوان یک اولویت فعال شده، در لیست اولویت‌ها نمایش داده خواهد شد.

مقدار پیشفرض: با فعال نمودن این گزینه، اولویتی که در حال ایجاد آن هستید به عنوان اولویت پیشفرض در فیلد اولویت نمایش داده خواهد شد.

انتخاب رنگ: با انتخاب هر یک از رنگ‌ها، تعیین می‌نمایید که کارهای با این اولویت با چه رنگی نمایش داده شوند.

ایجاد اولویت برای کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد اولویت برای کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از تکمیل فیلدهای توضیح داده شده با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، اولویت موردنظر به لیست اولویت‌ها اضافه خواهد شد.

برخی نکات:

  • چنانچه بخواهید نحوه نمایش و ترتیب اولویت‌ها را در فیلد اولویت‌بندی کارها مطابق دلخواه مشاهده نمایید، از صفحه‌ی دسته‌بندی‌ها و مقادیر، بخش اولویت‌بندی کارها، اولویت موردنظر را انتخاب و با استفاده از ویژگی Drag & Drop می‌توانید اولویت موردنظر به سطر دلخواه منتقل نمایید.
  • در نظر داشته باشید که هنگامی که یک رنگ را برای اولویت موردنظر انتخاب می‌نمایید تمامی آیتم‌های کار با آن اولویت، با رنگ انتخاب شده نمایش داده نخواهد شد، بلکه فقط آیتم‌های قابل کلیک کار با رنگ انتخاب شده برای اولویت، نمایش داده می‌شوند.
مطالب مرتبط