اولویت‌بندی پروژه‌ها

همانطور که در صفحه‌ی نخست پروژه نیز مشاهده می‌نمایید، فیلد اولویت برای تعیین میزان اهمیت و ضرورت پروژه، وجود دارد. تعیین مقادیر برای این فیلد از مسیر زیر ممکن است:

  • بیشتر- مدیریت سامانه- دسته‌بندی‌ها و مقادیر- اولویت پروژه
اولویت بندی پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اولویت بندی پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

جهت ایجاد اولویت‌های پروژه مطابق با آنچه در سازمان شما کاربرد دارد می‌بایست بر روی مقدار جدید (علامت +) کلیک نمایید، در صفحه‌ی باز شده فیلدهای زیر وجود دارد:

 نام: عنوانی است که برای اولویت موردنظر ثبت می‌نمایید.

فعال: در صورت زدن تیک این بخش، اولویت موردنظر به عنوان یکی از اولویت‌های فعال در فیلد اولویت پروژه قابل نمایش است.

پیش فرض: در صورت زدن تیک این بخش، اولویت موردنظر، به عنوان اولویت پیشفرض در فیلد اولویت پروژه نمایش داده می‌شود.

انتخاب رنگ: در این بخش می‌توانید رنگی که متناسب با اولویت موردنظر ( اولویتی که در حال ایجاد آن هستید) می‌باشد را انتخاب نمایید.

صفحه ی اولویت های قابل تعریف برای پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

صفحه ی اولویت های قابل تعریف برای پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد اولویت برای پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد اولویت برای پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط