تنظیمات صندوق ایمیل

ایجاد صندوق ایمیل

برای اینکه ایمیل‌های مشتریان که به صندوق‌های ایمیل/ میل باکس‌ها‌ی مربوطه ارسال شده است، به عنوان درخواست جدید در نرم افزار ثبت گردد، می‌بایست تنظیمات مربوط به اتصال صندوق‌های ایمیل/ میل باکس‌ها‌ به نرم افزار صورت پذیرد. ابتدا می‌بایست صندوق ایمیل/ میل باکس موردنظر در نرم‌افزار ایجاد گردد، که به منظور ایجاد صندوق ایمیل/ میل باکس ، مسیر زیر در دسترس است:‌

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی میز امداد- دکمه‌ی همه‌ی میل باکس‌ها- دکمه‌ی افزودن میل باکس

"ایجاد

با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن میل باکس صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

فعال: با فعال نمودن این گزینه، نرم‌افزار به صورت منظم صندوق ایمیل/ میل باکس را برای پیام‌های جدیدِ خوانده نشده اسکن می‌نماید. .در صورت غیرفعال بودن این گزینه، نرم‌افزار صندوق ایمیل/ میل باکس را چک نخواهد کرد، اما می‌توانید این صندوق ایمیل/میل باکس را برای کاربردهای مربوطه در آینده استفاده نمایید.

قبول تولید خودکار ایمیل: با فعال نمودن این گزینه، سامانه ایمیل‌هایی که به صورت خودکار تولید شده‌اند (توسط شخص ایجاد نشده است) نیز قبول کرده و پردازش می‌کند.

استفاده از ارسال کننده متفاوت: زمانی که کاربر بر روی سرور ایمیل مشابه کاربر روی صندوق ایمیل/ میل باکس نیست، می‌بایست میل باکسی که معتبر و معرف کاربر است، وارد گردد.

گر می‌خواهید به ایمیل دیگری پاسخ دهید این گزینه فعال باشد

استفاده از SSL در احراز هویت: در صورتیکه از یک گواهی SSL بر روی سرور ایمیل سازمان استفاده می‌نمایید، می‌بایست این گزینه را فعال نمایید.

پوشه‌های به عنوان خوانده شده: در صورتیکه می‌خواهید نرم افزار فقط پوشه‌هایی را که مربوط به ایمیل‌های خوانده نشده‌است، بررسی نماید، عنوان آن پوشه را در این فیلد ثبت نمایید.

در صورت موفقیت انتقال به: در صورتیکه ایمیل دریافتی به درستی مورد بررسی قرار گیرد و به یک درخواست ثبت شده، تبدیل گردد می‌بایست به قسمت تعریف شده در این فیلد انتقال یابد.

در صورت مشکل انتقال به: در صورتیکه ایمیل دریافتی به درستی مورد بررسی قرار نگیرد می‌بایست به قسمت تعریف شده در این فیلد انتقال یابد.

تنظیمات صندوق ایمیل

مطالب مرتبط