هشدارهای SLA

در بخش میز امداد براساس تنظیمات SLA، می‌توانید برخی هشدارها را نیز در صورت لزوم تنظیم نمایید. جهت دسترسی به این هشدارها مسیر زیر وجود دارد:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی میز امداد- دکمه‌ی افزودن پروژه- بخش تنظیمات هشدارها
تنظیمات هشدارها در پروژه های میز امداد ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات هشدارها در پروژه های میز امداد ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

هشدارها در این صفحه در دو دسته‌ی هشدارهایی که نیاز به دریافت کننده دارند و هشدارهای پیکربندی شده، فهرست شده‌اند. برخی نکات در ارتباط با این هشدارها به شرح زیر است:

نظارت بر زمان سررسید درخواست‌های پشتیبانی مطابق SLA: با فعال نمودن این هشدار، در صورت نزدیک شدن به اتمام زمان تنظیم شده جهت پاسخگویی یا حل درخواست، هشدار ایجاد خواهد شد.

نظارت بر زمان صرف شده در موعد مقرر، جهت پاسخگویی به درخواست‌های پشتیبانی مطابق SLA: با فعال نمودن این گزینه، مدت زمان صرف شده در موعد مقرر جهت پاسخگویی یا حل درخواست‌های پشتیبانی ثبت شده در یک پروژه با مدت زمانی که برای آن توسط مشتری پیش پرداخت صورت گرفته است، مقایسه می‌شود و در صورت نزدیک بودن به اتمام زمانی که برای آن پیش پرداخت صورت گرفته است، هشدار ایجاد خواهد شد.

  • با کلیک بر روی هریک از هشدارها یا اخطارها می‌توانید تنظیمات آنها را مشاهده و در صورت لزوم تغییر دهید.
  • زمان سررسید درخواست پشتیبانی، این هشدار حداکثر زمان تنظیم شده جهت حل و برطرف نمودن درخواست را مشاهده و ارزیابی می‌نماید و در صورت نزدیک شدن به این زمان، هشدار ایجاد خواهد شد.
  • زمان پاسخگویی به درخواست پشتیبانی، این هشدار حداکثر زمانی را که از موقع ثبت درخواست تا موقع پاسخگویی به درخواست (شروع کار بر روی درخواست) تنظیم شده‌است، مورد مشاهده و ارزیابی قرار می‌دهد و در صورت نزدیک شدن به این زمان در صورتی که هنوز پاسخی برای درخواست ثبت نشده‌باشد، این هشدار ایجاد خواهد شد.
  • ساعات پیش پرداخته شده‌ی درخواست‌های پشتیبانی، این هشدار زمانِ تنظیم شده و پیش پرداخت شده به صوررت ماهانه را جهت پاسخگویی به درخواست‌های پشتیبانی، با زمان صرف شده جهت حل درخواست‌های پشتیبانی تا کنون مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌دهد و در صورت نزدیک شدن به اتمام زمانی که برای آن پیش پرداخت صورت گرفته است، این هشدار ایجاد خواهد شد.
مطالب مرتبط