ماژول بازاریابی

ماژول مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) به عنوان یکی از ماژول‌های پروژه محسوب می‌گردد که استفاده از این ماژول به دلیل امکاناتی چون رصد و پیگیری فرصت‌های فروش از لحظه‌ی ایجاد فرصت تا لحظه‌ی تبدیل فرصت به مشتری واقعی و عقد قرارداد، امکان ساخت انواع گزارشات پویا، مدیریت مشتریان و ایجاد ارتباط کارآمد بین این ماژول با سایر ماژول‌های نرم افزار می‌تواند منجر به افزایش عملکرد واحدهای فروش و بازاریابی گردد.

فعالسازی ماژول بازاریابی

از مسیر زیر می‌توانید ماژول را فعال نمایید:

  • تب تنظیمات (پروژه موردنظر)- تب ماژول- فعالسازی

"فعالسازی

ماژول را از هریک از مسیرهای زیر قابل دستیابی است:

مسیر ۱: از طریق تب بازاریابی بر روی پروژه موردنظر

"دسترسی

مسیر ۲: از طریق منوی بیشتر

"دسترسی

مطالب مرتبط