تنظیمات پروژه

پس از ایجاد هر پروژه نیاز به انجام برخی تنظیمات بر روی آن پروژه است. در بسیاری از مواقع کاربری که دسترسی ایجاد پروژه را دارد، دسترسی تنظیمات پروژه را نیز دارد. درصورتی‌که تب تنظیمات در منوی پروژه برای شما قایل مشاهده باشد، می‌توانید تنظیمات مربوط به پروژه را مدیریت کنید. تب تنظیمات پروژه دارای تب‌های مختلفی است که به توضیح کاربرد هر یک از آنها می‌پردازیم:

اطلاعات: اولین تبی که به صورت خودکار نمایش داده می‌شود. این تب شامل فیلدهایی مشابه با فرم ایجاد پروژه جدید است (فقط کاربرانی که دسترسی ویرایش پروژه را دارند می‌توانند این تب را مشاهده نمایند).

تب اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سابقه: در این تب سابقه‌ای از تغییراتی که در پروژه اتفاق افتاده‌است و همچنین یاداشت‌هایی که تا کنون درباره بعضی تغییرات یا رویدادهای مهم پروژه ثبت شده‌است،می‌توانید مشاهده نمایید.

تب سابقه پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب سابقه پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ماژول‌ها: فیلدهایی که در این تب مشاهده می‌نمایید نیز مانند فرم ایجاد پروژه‌ی جدید است. این فیلدها به شما این امکان را می‌دهند که ماژول‌های پروژه را انتخاب نمایید همانطور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید.  همچنین از طریق این تب می‌توانید ماژول‌های پروژه را در هر زمانی، فعال یا غیرفعال نمایید (فقط کاربرانی که دسترسی انتخاب ماژول‌های پروژه را دارند می‌‌توانند این تب را مشاهده نمایند).

تب ماژول در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب ماژول در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اعضا: از طریق تب اعضا می‌توانید افراد را به پروژه اضافه و یا از پروژه حذف نمایید. همچنین می‌توانید فهرست اعضای فعلی پروژه را مشاهده نمایید. در واقع این صفحه جایی است که شما می‌توانید اعضای پروژه را مدیریت کنید.

تب اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات منابع:  از طریق این تب می‌توانید چگونگی تخصیص منابع را براساس زمان‌های برآورد شده‌ی اجرای کار تعیین نمایید. لازم به ذکر است که گزینه‌ی نوع یکنواخت در این فیلد، زمان را به صورت مساوی در روزهای کاری تقسیم می‌کند. همچنین با فعال نمودن گزینه‌ی مراقبت از منابع، منابع کاری که فشار کاری آنها زیاد است، هنگام ویرایش کارهای مربوطه، نمایش داده‌ خواهند شد.

تب تنظیمات منابع پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب تنظیمات منابع پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برچسب‌ها:
مطالب مرتبط