تب اطلاعات پروژه

اولین تبی است که از طریق تب تنظیمات به صورت خودکار نمایش داده می‌شود. این تب شامل فیلدهایی مشابه با فرم ایجاد پروژه جدید است که می‌توانید هر یک از فیلدهای قابل مشاهده در این فرم را در صورت نیاز تغییر دهید و سپس تغییرات را ذخیره نمایید (فقط کاربرانی که دسترسی ویرایش پروژه را دارند می‌توانند این تب را مشاهده نمایند). در واقع تنظیمات مربوط به پروژه را می‌توانید از طریق این تب ویرایش نمایید. از مسیر زیر نیز می‌توانید به این تب دسترسی داشته باشید.

  • صفحه ی پروژه- تب تنظیمات- تب اطلاعات

 

تب اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فرآیندها: از طریق این بخش می‌توانید تعیین نمایید که چه فرایندهایی بر روی پروژه‌ی موردنظر فعال باشند.

فیلدهای سفارشی: در این بخش تمامی فیلدهای سفارشی ایجاد شده بر روی موجودیت پروژه نمایش داده می‌شود که می‌توانید فیلدهای موردنظرتان را بر روی پروژه فعال نمایید (به پست فیلدهای سفارشی مراجعه کنید).

نویسنده: این فیلد تعیین کننده‌ی کاربری است که پروژه را ایجاد می‌کند.

تاریخ شروع: تعیین کننده‌ی زمان شروع پروژه و قابل ویرایش است.

تاریخ سررسید: تعیین کننده‌ی زمان تخمینی اتمام پروژه است (می‌توانید این فیلد را خالی نگه دارید).

واحد پول: از طریق این فیلد می‌توانید از لیست واحدهای پولی فعال بر روی این پروژه، واحد پولی مربوطه را انتخاب نمایید.

عمومی: در صورتی که این گزینه فعال باشد همه‌ی کاربران نرم افزار به این پروژه دسترسی دارند و می‌توانند در آن کار ایجاد کنند و کارها را طبق دسترسی مربوطه مشاهده نمایند.

برنامه‌ریزی: در صورتی که این گزینه فعال باشد، ایمیل‌های اطلاع‌رسانی برای تیم پروژه ارسال نمی‌شود.

یادداشت‌ها به صورت پیشفرض محرمانه باشند: در صورت فعال بودن این گزینه، یادداشت‌هایی که بر روی کارهای پروژه ایجاد می‌شوند به صورت پیشفرض محرمانه می‌شوند.

فعال کردن کپی یادداشت کار به کار پدر: در صورت فعال بودن این گزینه یادداشت‌های مربوط به زیرکارها در کار پدر نیز کپی می‌شوند.

مطالب مرتبط