خروجی گرفتن در قالب XML

در نرم افزار سمین در بخش‌های مختلف و بر روی انواع موجودیت‌های نرم افزار امکان خروجی گرفتن در فرمت‌های CSV، XLSX و PDF فعال است. چنانچه بخواهید از موجودیت موردنظرتان بر روی پروژه‌ی موردنظر خروجی XML دریافت کنید مسیر زیر در نرم‌افزار در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی خروجی گرفتن به صورت XML

"تنظیمات

با کلیک بر روی دکمه‌ی خروجی گرفتن به صورت XML صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای آیتم‌های زیر است:

داده‌های موردنظر برای خروجی گرفتن: در این بخش می‌توانید موجودیت‌هایی را که می‌خواهید از داده‌های آنها خروجی دریافت کنید، انتخاب کنید.

انتخاب پروژه: در این بخش می‌توانید پروژه‌هایی را انتخاب کنید که می‌خواهید داده‌های ثبت شده در این پروژه‌ها و بر روی موجودیت‌های موردنظر را به عنوان خروجی دریافت کنید.

پس از انجام تنظیمات و کلیک بر روی دکمه‌ی خروجی گرفتن، داده‌های موردنظر در قالب XML قابل نمایش خواهد بود.

"ذخیره

مطالب مرتبط