کنترل و مدیریت بودجه پروژه

ماژول بودجه، کنترل و مدیریت بودجه‌ی پروژه و زیرپروژه‌های آن را ممکن می‌سازد. در واقع کنترل و مدیریت بودجه در دو سطح کلی و پروژه صورت می‌پذیرد.

بودجه در سطح کلی

از مسیر زیر می‌توانید به پلاگین بودجه در سطح کلی (پروژه‌ها) دسترسی داشته باشید:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی بودجه
بودجه ی سبدپروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

بودجه ی سبدپروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

بودجه در سطح پروژه

به منظور تنظیم بودجه‌ی پروژه ابتدا باید ماژول بودجه از مسیر زیر بر روی پروژه‌ی موردنظر فعال شود:

  • صفحه ی پروژه- تب تنظیمات- تب ماژول- فعالسازی ماژول بودجه
فعالسازی ماژول بودجه بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول بودجه بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با استفاده از امکانات ماژول بودجه می‌توانید تمامی هزینه‌ها و درآمدهای پروژه را برنامه ریزی و کنترل کنید. همچنین بودجه در بخش واقعی و برنامه ریزی شده در دسترس است. که به شما این امکان را می دهد که هزینه ها و درآمدهای واقعی را با هزینه ها و درآمدهای برنامه ریزی شده مقایسه کنید. و در واقع خلاصه‌ای از عملکرد بودجه‌ای پروژه را مشاهده نمایید.

ایجاد درآمد/ هزینه جدید

از مسیر زیر می‌توانید درآمد/ هزینه برنامه ریزی شده، برای پروژه ثبت یا ایجاد نمایید.

  • صفحه‌ی پروژه- تب بودجه- دکمه‌ی درآمد/ هزینه‌ی جدید
ایجاد درآمد یا هزینه جهت تنظیمات بودجه بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد درآمد یا هزینه جهت تنظیمات بودجه بر روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی درآمد/ هزینه‌ی جدید صفحه‌ای شامل فیلدهای زیر نمایش داده می‌شود:

عنوان: تعیین کننده ی عنوان درآمد یا هزینه‌ای است که می خواهید در پروژه ثبت نمایید.

ایجاد شده برای: تعیین کننده‌ی موجودیتی است که می‌خواهید که درآمد یا هزینه‌ی موردنظر بر روی آن ثبت شود.

تاریخ: تعیین کننده‌ی تاریخ وقوع درآمد یا هزینه ثبت شده، می‌باشد.

مبلغ کل: تعیین کننده‌ی مبلغ کل درآمد یا هزینه می‌باشد

مبلغ کل: بیانگر کل مبلغ درآمد/ هزینه با احتساب مالیات می‌باشد.

برچسب‌ها: بیانگر برچسب‌هایی است که می‌خواهید به درآمد یا هزینه‌ی موردنظر ضمیمه شود.

تکرار شدن: بیانگر نوع تکرار شدن درآمد یا هزینه‌ی موردنظر است.

ثبت درآمدهای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ثبت درآمدهای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

واحد پول در سطح کلی و پروژه

از مسیر زیر می‌توانید فهرست واحدهای پولی تعریف شده در نرم افزار را مشاهده نمایید و واحد/ واحدهای پولی موردنظرتان را فعال نمایید:

  • منوی بیشتر- منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول- دکمه‌ی ثبت واحد پولی موردنظر
فعال نمودن واحدهای پولی موردنظر بر روی پروژه در نرم افزار سمین

فعال نمودن واحدهای پولی موردنظر بر روی پروژه در نرم افزار سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی واحد پول در صفحه‌ی نمایش داده شده، فهرست واحدهای پولی نمایش داده می‌شود که با کلیک بر روی دکمه ی ثبت واحد پولی موردنظر به فهرست واحدهای پولی فعال اضافه می‌شود.

تنظیم واحد پولی به تفکیک پروژه

برای تنظیم واحدهای پولی مختلف به تفکیک پروژه‌ها از مسیر زیر می‌توانید هر یک از واحدهای پولی را برای پروژه موردنظرتان فعال نمایید:

  • منوی بیشتر- منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول- دکمه‌ی ثبت واحد پولی موردنظر- دکمه‌ی ویرایش واحد پولی
تنظیمات واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی ویرایش واحد پولی فعال موردنظر صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام: عنوان واحد پولی را می‌توانید از این بخش تغییر دهید و ثبت نمایید.

علامت واحد پول: علامتی که می‌خواهید برای واحد پولی نمایش داده شود توسط این فیلد می‌توانید ثبت نمایید.

پروژه‌ها: از این بخش می‌توانید پروژه‌هایی را که می‌خواهید واحد پولی موردنظر برای آنها فعال باشد، انتخاب نمایید.

پس از تکمیل و تنظیم فیلدهای موردنظر با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، تغییرات تنظیم شده اعمال خواهد شد.

به خاطر داشته باشید که برای هر پروژه فقط یک واحد پولی می‌توانید فعال نمایید.

برای تغییر واحد پولی تنظیم شده برای پروژه، از مسیرهای زیر می‌توانید این تغییر را اعمال نمایید.

  • منوی بیشتر- منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول – دکمه‌ی ویرایش واحد پولی موردنظر- انتخاب پروژه از فیلد پروژه‌ها
  • صفحه‌ی تنظیمات پروژه
مطالب مرتبط