جریان نقدی

بودجه‌ی پروژه و جریان نقدی، بخش‌هایی از ماژول مدیریت مالی سمین هستند که نمای مالی از پروژه‌های شما ایجاد می‌نماید. در واقع این ماژول به افزایش سودمندی و امکان ارزیابی مالی پروژه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف کمک می‌نماید و مدیران پروژه با استفاده از این ماژول می‌توانند بودجه‌ی پروژه را مدیریت و کنترل نمایند. همچنین امکان ارزیابی بودجه‌ی زیرپروژه‌های پروژه موردنظر و مقایسه‌ی بودجه برنامه‌ریزی شده با بودجه واقعی برای هر پروژه وجود دارد.

بودجه‌ی پروژه در سطح کلی

منظور از بودجه‌ی پروژه در سطح کلی، بودجه‌ی سبد پروژه‌ها می‌باشد. مسیر زیر جهت دستیابی به بودجه پروژه در سطح کلی در دسترس است:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی بودجه
دستیابی به گزارشات بودجه ی پروژه ها در نرم افزار سمین

دستیابی به گزارشات بودجه ی پروژه ها در نرم افزار سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی بودجه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای گزینه‌های زیر است:

نمای سبد: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که شامل سبدی از پروژه‌هایی است که ماژول بودجه آنها فعال است و می‌توانید گزارش مالی این پروژه‌ها را به صورت خلاصه مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر روی هر پروژه به بخش بودجه در سطح پروژه برای پروژه موردنظر هدایت می‌شوید و می‌توانید جزئیات مالی موردنظر را مشاهده نمایید.  همچنین از طریق نمای سبد می‌توانید گزارش‌های مالی موردنظرتان را بر روی سبدپروژه‌ها با استفاده از ویژگی فیلتر نمودن ایجاد و ذخیره نمایید و در قالب‌های مختلف مانندPDF، CSV و XLSX از گزارش موردنظر خروجی دریافت نمایید.

جریان نقدی: گزارش مالی است که بازه زمانی آن به تفکیک روز، هفته، ماه، فصل و سال قابل تنظیم است. جریان نقدی زمانی بسیار کارا است که بین مقدار سود گزارش شده و مقدار جریان نقدی خالص تولید شده توسط عملیات مختلف، انحراف وجود دارد. همچنین تمرکز جریان نقدی بر روی فعالیت‌هایی است که نقدینگی را ایجاد یا استفاده می‌کنند. در این بخش نیز می‌توانید با استفاده از ویژگی فیلتر نمودن، گزارش‌های موردنظرتان را ایجاد و در قالب های مختلف از آنها خروجی دریافت نمایید.

نمایش جریان نقدی سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش جریان نقدی سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

می‌توان گفت جریان نقدی برای افراد زیر می‌تواند کارآمد و مفید باشد:

  • ذینفعان کسب و کار
  • سرمایه گذاران بالقوه، افرادی که به بررسی و ارزیابی سازمان از بعد مالی نیاز دارند.
  • کارکنان حسابداری سازمان، افرادی که می‌بایست بدانند آیا سازمان قادر به پرداخت و پوشش هزینه‌ها می‌باشد یا خیر.
  • اعتبار دهندگان بالقوه

بیشتر: از طریق این بخش امکان مشاهده‌ی نماهای دیگری مانند نمای درآمدهای واقعی، درآمدهای برنامه‌ریزی شده، هزینه‌های برنامه‌ریزی شده و هزینه‌های واقعی وجود دارد.

انواع گزارشات بودجه ای قابل نمایش در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

انواع گزارشات بودجه ای قابل نمایش در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط