خروجی گرفتن از مخاطبین

هنگامی که در صفحه‌ی یک مخاطب هستید، می‌توانید در گوشه‌ی سمت چپ تصویر بخش خروجی‌ها، انواع قالب‌هایی که می‌خواهید از صفحه‌ی موردنظر در ‌‌آن قالب‌ها خروجی بگیرید، مشاهده نمایید.

خروجی گرفتن از اطلاعات مخاطبین در قالب های مختلف در نرم افزار سمین

خروجی گرفتن از اطلاعات مخاطبین در قالب های مختلف در نرم افزار سمین

به صورت پیشفرض، خروجی‌های صفحه‌ی مخاطبین در قالب QR Code و یا vCard است (QR Code یک ابزار سریع و راحت جهت افزودن مخاطب به هر دستگاهی است).

مشاهده‌ی مخاطبین

مشاهده‌ی مخاطبین برای هر کاربری بستگی به دو دسترسی زیر دارد:

  • در بخش نقش‌ها و دسترسی‌ها، دسترسی مشاهده‌ی مخاطبین
تنظیمات دسترسی کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات دسترسی کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • در بخش انواع کاربران، انتخاب نوع کاربر، تنظیمات مشاهده، فعال نمودن مخاطبین به عنوان گزینه های قابل مشاهده برای کاربران
تنظیمات نمایش انواع مخاطبین برای انواع کاربران تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نمایش انواع مخاطبین برای انواع کاربران تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برخی نکات

  • مخاطبین روی موجودیت‌های مرتبط (مانند کارها، موارد بازاریابی، پروژه و صورت‌حساب‌ها) در دو نمای فهرستی و کارتی قابل نمایش هستند. در صورتی که تعداد مخاطبین زیاد باشد فقط در شمای فهرستی قابل نمایش خواهد بود.
  • در هشدارهای مرتبط با مخاطبین، اطلاعاتی نظیر نام و آدرس ایمیل به صورت مستقیم در محتوای هشدار نمایش داده نخواهد شد.
مطالب مرتبط