انواع کاربران

در نرم افزار سمین این امکان وجود دارد که انواع مختلف کاربران را ایجاد نمایید. این قابلیت، امکان ساخت منوها متفاوت و سطوح دسترسی کارآمد را افزایش می‌دهد. به منظور ایجاد انواع کاربران در نرم افزار سمین، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی انواع کاربران
انواع کاربران ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

انواع کاربران ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی انواع کاربران صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که شامل لیستی است از انواع کاربران که تا کنون در نرم افزار تعریف شده است.

ایجاد نوع جدید کاربران

به منظور ایجاد نوع جدید کاربران در نرم افزار، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی انواع کاربران- دکمه‌ی نوع جدید
ایجاد نوع جدید کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد نوع جدید کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی نوع جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام: بیانگر عنوانی است که می‌خواهید برای این نوع کاربر ثبت نمایید.

توضیحات: از طریق این فیلد می‌توانید توضیحات پیرامون این نوع کاربر در صورت لزوم ثبت نمایید.

پیشفرض: با فعال نمودن این گزینه، نوع کاربری که در حال ایجاد آن هستید، به عنوان نوع پیشفرض به هنگام ایجاد هر کاربر نمایش داده خواهد شد که در صورت لزوم می‌توانید آن را تغییر دهید.

داخلی: فعال نمودن این گزینه بیانگر این است که این نوع کاربران، جز کاربران درون سازمانی محسوب می‌شوند.

نمایش در تقویم جلسات: با فعال نمودن این گزینه، این نوعِ کاربران در صفحه تقویم جلسات نمایش داده خواهد شد.

قالب پیشفرض برای صفحه من: از طریق این فیلد می‌توانید قالب پیشفرض برای صفحه‌ی منِ این نوع کاربران انتخاب نمایید.

نقش پیشفرض: از طریق این فیلد می‌توانید یک نقش انتخاب نمایید. این نقش به عنوان نقش پیشفرض برای کاربران جدید با این نوعِ کاربر، در نظر گرفته خواهد شد.

منوی بالا: از طریق این بخش می‌توانید تعیین نمایید که کاربران متعلق به این نوع، چه دکمه‌ها و منوهایی را می‌توانند در صفحه کاربری آنها مشاهده نمایند.

منوی سفارشی: در این بخش می‌توانید برای این نوع کاربر، منوهای سفارشی طراحی کنید. با کلیک بر روی دکمه ثبت سطری افزوده می‌شود که در آن نام منو، لینک مربوط به منو و آیکون آن قابل تعریف است. پس از آن نیز می‌توانید از دکمه ثبت که در مقابل این سطر وجود دارد برای افزودن زیرمنو به این منو استفاده نمایید.

تنظیمات مشاهده: از طریق این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به دسترسی‌های مشاهده‌ی این نوع کاربر را انجام دهید.

انواع کاربران قابل رویت: از طریق این فیلد می‌توانید انواع کاربرانی که توسط این نوع کاربر قابل مشاهده است، انتخاب نمایید.

قابل مشاهده برای انواع کاربر: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که این نوع کاربر برای چه کاربرانی قابل مشاهده باشد.

قابل مشاهده برای انواع مخاطبان: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که این نوع کاربر برای چه مخاطبانی قابل مشاهده باشد.

پنهان نمودن داده‌های SLA: با فعال نمودن این گزینه، داده‌های مربوط به SLA برای این نوع کاربر قابل نمایش نخواهد بود.

مخفی کردن دکمه‌ی کار جدید: با فعال نمودن این گزینه، دکمه‌ی کار جدید برای کاربر این نوع، نمایش داده نخواهد شد.

تنظیمات ایجاد نوع جدید کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد نوع جدید کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط