تنظیمات گانت چارت سبد پروژه ها

از مسیر زیر و در واقع با استفاده از گانت چارت کلی (سبد پروژه‌ها) می‌توانید وضعیت پیشرفت تمامی پروژه‌ها را دریک صفحه مشاهده نمایید:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی گانت چارت
گانت چارت سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گانت چارت سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در گوشه‌ی سمت چپ صفحه‌ی گانت چارت کلی (سبد پروژه ها)، آیکونی به نام تنظیمات گانت وجود دارد (علامت چرخ دنده) که با فشردن آن صفحه‌ای با فیلدهای زیر نمایش داده خواهد شد:

گانت چارت سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمودار گانت سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش تعطیلی: فعال بودن این گزینه بیانگر این است که روزهای تعطیل نیز در گانت چارت نمایش داده می‌شود.

نمایش پیشرفت پروژه: فعال بودن این گزینه بیانگر این است که پیشرفت پروژه نیز در گانت چارت نمایش داده می‌شود.

نمایش زودترین شروع: این گزینه سبب می‌شود زودترین تاریخ شروع کار که با استفاده از روابط بین کارها وجود دارد محاسبه شده و نمایش داده شود.

نمایش پیشفرض: نوع نمایش پیشفرض مربوط به گانت چارت در این قسمت قابل انتخاب است. نمایش پیشفرض می‌تواند دارای مقادیر روز، هفته یا ماه باشد.

تاخیر ثابت: فعال بودن این گزینه سبب می‌شود که زمانی که در گانت چارت کشیدن و رهاکردن (drag and drop) انجام می‌شود، تأخیر بین فعالیت‌ها ثابت نگه داشته شود.

مسیر بحرانی: نوع محاسبه مسیر بحرانی و نمایش آن در این قسمت قابل تعریف است.

غیرفعال: مسیر بحرانی غیر فعال می‌شود

آخرین: این مورد سبب می‌شود کارهایی که نباید تأخیر داشته باشند به عنوان مسیربحرانی نمایش داده شوند.

بلندترین: در این روش بلندترین توالی کارها به عنوان مسیر بحرانی شناخته می‌شود و کارهای این مسیر به عنوان کار بحرانی نمایش داده می‌شود.

نمایش کارها با پیشرفت تاریخی کم: این گزینه سبب می‌شود کارهایی که به نسبت زمان دارای پیشرفت کمی هستند در گانت چارت به رنگ دیگری نمایش داده شود.

تنظیمات گانت چارت سبد پروژه ها در نرم افزار سمین

تنظیمات گانت چارت سبد پروژه ها در نرم افزار سمین

مطالب مرتبط