روابط کارهای با تاخیر بر روی نمودار گانت

برقراری روابط بین کارهای مرتبط بر روی نمودار گانت به راحتی با استفاده از قابلیت Drag & Drop قابل انجام است. به منظور ویرایش روابط بین کارها یا سایر تنظیمات ابتدا باید وضعیت ویرایش را بر روی نمودار فعال کنید.

  • تب گانت چارت (پروژه‌ی موردنظر)- دکمه‌ی ابزارها- دکمه‌ی ویرایش
فعال کردن امکان ویرایش بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعال کردن امکان ویرایش بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی نوار هر کار بر روی نمودار گانت دایره هایی نمایش داده می‌شود که امکان اتصال کار موردنظر به سایر کارها از این نقطه وجود دارد. دو کار مختلف بر روی نمودار گانت با روابط مختلف قابل تنظیم هستند.

میزان تاخیر بین کارها را نیز می‌توانید با کلیک بر روی فلش رابطه بین کارها و وارد کردن تعداد روز موردنظر برای تاخیر کارها تنظیم کنید.

ایجاد روابط با تاخیر بین کارهای روی نمودار گانت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد روابط با تاخیر بین کارهای روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با جا به جایی نوار مربوط به هر کار به سمت جلو یا عقب نیز می‌توانید میزان تاخیر در اجرای کار را مطابق دلخواه تنظیم کنید (کاهش یا افزایش دهید).

هنگامی که کارها با روابط با تاخیر به یکدیگر مرتبط می‌شوند براحتی می‌توانید این روابط تنظیم شده را قفل یا باز کنید. این قابلیت از جا به جایی کارها و تغییر ناخواسته‌ی تنظیمات روابط بین کارها جلوگیری می‌کند. وضعیت فعلی توسط رنگ روابط بین کارها قابل شناسایی است. براحتی می‌توانید از طریق کلیک چپ کردن بر روی روابط بین کارها، وضعیت‌ها را تغییر دهید. این امر باعث تغییر رنگ رابطه‌ی بین کارها از رنگ قرمز و با وضعیت قفل شده به رنگ سبز و با وضعیت باز شده می‌شود.

رنگ قرمز (قفل شده): وقتی که بر روی نمودار گانت و بین دو کار رابطه برقرار می‌شود این رابطه به صورت پیشفرض به صورت قفل شده و با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. این بدین معنا است که وقتی یک کار با وضعیت پیش نیاز سایر کارها با استفاده از قابلیت Drag & Drop در یک زنجیره‌ی کاری جا به جا می‌شود تمامی کارهای مرتبط نیز با حفظ تمامی قواعد تنظیم شده بر روی آنها مانند تاریخ‌های شروع، پایان و میزان تاخیر جا به جا خواهند شد. هنگام جا به جایی یک کار در یک زنجیره‌ی روابط، روابط در این زنجیره در جهت معکوس ثابت و بدون تغییر خواهند بود اما در جهت رو به جلو قابلیت تغییر و جابه جایی دارند. این بدین معنا است که می‌توانید تاخیر بر روی روابط بین کارها را تغییر دهید و حتی افزایش دهید اما نمی‌توانید این تاخیرها را کاهش دهید.

نمایش روابط قفل شده به رنگ قرمز بر روی نمودار گانت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

رنگ سبز (باز شده): تاخیر آزاد با رنگ سبز نمایش داده می‌شود و به این معنا است که جا به جایی یک کار بر روی موقعیت سایر کارهایی که با این کار  بر روی نمودار گانت در ارتباط هستند، تاثیری نخواهد داشت. این بدین معنا است که تاریخ های شروع و پایان این کارها بدون تغییر باقی می ماند اما میزان تاخیر آنها براین اساس تغییر خواهد کرد.

نمایش روابط قابل ویرایش به رنگ سبز بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش روابط قابل ویرایش به رنگ سبز بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

وقتی که تاخیر یک رابطه‌ی آزاد را تغییر می‌دهید به صورت خودکار این رابطه قفل خواهد شد (تغییر به رنگ قرمز).

رنگ نارنجی (مشکل): اگر یک رابطه‌ی ایجاد شده با یک کار دارای مشکلاتی باشد با رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود.

مشکلات روابط بین کارها بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مشکلات روابط بین کارها بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در پروژه‌های بزرگ و پیچیده که تعداد کارها و روابط بین آنها زیاد است یک جا به جایی بر روی یکی از کارهای پروژه روی نمودار گانت، می‌تواند باعث تغییرات و جا به جایی سایر کارهای زنجیره‌ی روابط گردد. این امر می‌تواند منجر به رخداد یک تعداد خطا و گزارش آنها به عنوان مشکلات بر روی نمودار گانت گردد. این گزارش خطاها می‌تواند شامل مواردی نظیر عبور کردن از تاریخ‌های مایلستون‌های تنظیم شده، تاریخ‌های شروع و پایان کارها براساس روابط تنظیم شده بین آنها باشد.

مشکلات گزارش شده بر روی روابط روی نمودار گانت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مشکلات گزارش شده بر روی روابط روی نمودار گانت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

دلیل این مشکلات ثابت بودن روابط تنظیم شده بین کارهای با تاخیر است (وقتی رابطه‌ی بین کارها تنظیم می‌شود به صورت پیشفرض این رابطه قفل می‌شود) و امکان کاهش و کوتاه‌تر کردن تاخیر تنظیم شده وجود ندارد و همه‌ی کارها فقط رو به جلو قابل جا به جایی خواهند بود برای رفع این مشکل می‌توانید از قابلیت روابط آزاد استفاده کنید. که باعث ایجاد قابلیت انعطاف بر روی روابط تنظیم شده‌ی بین کارها می‌شود و جا به جایی یک کار منجر به جابه جایی کل مجموعه‌ی کارهای زنجیره که کار موردنظر پیش نیاز آنها است، نمی‌شود.

استفاده از قابلیت روابط آزاد بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

استفاده از قابلیت روابط آزاد بر روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

وقتی که در این حالت تغییرات را ذخیره می‌کنید به عنوان تغییرات جدید اعمال می‌شوند و در این حالت اعتبارسنجی پیرامون اینکه آیا این تنظیمات جدید تاخیرهای تنظیم شده‌ی قبلی را پوشش می‌دهند، صورت نمی‌گیرد.

تا زمانی که دکمه‌ی روابط آزاد فعال است، روابط تنظیم شده بین تمامی کارها به رنگ سبز نمایش داده می‌شود و قابل دستکاری و تنظیم مجدد است. در صورتی که دکمه‌ی روابط آزاد را غیرفعال کنید روابط به حالت تنظیم شده قبلی خود برمی‌گردند. این قابلیت در مواردی می‌تواند مفید باشد که تاخیر بیش از یک کار را بخواهید مجددا تنظیم کنید و تغییر دهید.

مطالب مرتبط