ماژول کارکرد پرسنل

این ماژول به شما این امکان را می‌دهد که براساس نرخ‌های داخلی و خارجی که در تنظیمات بودجه‌ نرم افزار وارد می‌گردد، شیت‌ها و صورت حساب‌های کارکرد و پرداخت پرسنل را تهیه نمایید. همچنین می‌توانید گزارشات مختلف از این بخش تهیه و به صورت پیشفرض ذخیره نمایید. به طور کلی می‌توان گفت موارد کاربرد این ماژول به شرح زیر است:

  • امکان ایجاد تایم شیت‌ با نرخ ساعت
  • امکان ایجاد شیت‌های پرداخت به تفکیک هر کاربر
  • امکان ایجاد شیت‌های صورت حساب به تفکیک هر پروژه
  • امکان ساخت انواع گزارشات صورت حساب و پرداخت
  • امکان یکپارچه‌سازی ماژول‌های بازاریابی و مخاطبین و ساخت انواع صورت حساب در حداقل زمان ممکن
  • امکان ساخت انواع فیلترهای پیشفرض

جهت دسترسی به این ماژول مسیر زیر وجود دارد:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی کارکرد پرسنل
مسیر دستیابی به ماژول کارکرد پرسنل در نرم افزار سمین

مسیر دستیابی به ماژول کارکرد پرسنل در نرم افزار سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی ماژول کارکرد پرسنل به صفحه‌ای انتقال داده می‌شوید که در واقع داشبردی از عملکرد هزینه‌ای پرسنل بر روی پروژه‌ها می‌باشد.

نمای داشبرد ساخته شده بر روی ماژول کارکرد پرسنل در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمای داشبرد ساخته شده بر روی ماژول کارکرد پرسنل در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

از طریق این صفحه می‌توانید به دکمه‌ی کارکرد پرسنل دسترسی داشته باشید که به شما امکان ساخت انواع فیلتر بر روی داده‌های مربوط به کارکرد پرسنل را می‌دهد.

مسیر دستیابی به ساخت انواع فیلتر بر روی کارکرد پرسنل در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر دستیابی به ساخت انواع فیلتر بر روی کارکرد پرسنل در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در صورتی که بخواهید فیلتر ایجاد شده بر روی کارکرد پرسنل موردنظر را ذخیره نمایید (در صورت داشتن دسترسی ذخیره فیلتر) می‌بایست بر روی دکمه‌ی ذخیره کلیک نمایید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید فیلتر موردنظر را ذخیره کنید.

ایجاد فیلتر بر روی کارکرد پرسنل در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد فیلتر بر روی کارکرد پرسنل در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نرخ هر کاربر

با کلیک بر روی دکمه‌ی نرخ هر کاربر صفحه‌ی تنظیمات نرخ کاربران نمایش داده می‌شود که می‌توانید تنظیمات مربوط را انجام دهید و ذخیره نمایید. با تغییر این نرخ‌ها، مقادیر مربوطه در گزارش‌ها نیز بروزرسانی می‌گردد.

مسیر دستیابی به تنظیمات نرخ کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر دستیابی به تنظیمات نرخ کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نرخ کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نرخ کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط