گزارش زمان های ثبت شده

در نرم افزار سمین چندین روش جهت ایجادگزارش زمان‌های ثبت شده وجود دارد این روش‌ها عبارتند از:

  • ایجاد گزارش زمان‌های ثبت شده از طریق ماژول زمان ثبت شده و از طریق سفارشی سازی صفحات

این ماژول می‌تواند زمان‌های ثبت شده را به تفکیک هفته و ماه و در قالب نمودار یا فهرست نمایش دهد. همچنین باید در نظر داشته باشید که هنگامی که از خروجی نمودار و فیلتر بر روی دوره‌های زمانی فعلی استفاده می‌نمایید، کل زمان‌های ثبت شده تا کنون نمایش داده خواهد شد.

  • ایجاد گزارش زمان‌های ثبت شده از طریق ماژول تقویم

در این روش زمان‌های ثبت شده بر روی فرم تقویم قابل مشاهده است. با استفاده از امکان سفارشی سازی صفحات، می‌توانید ماژول تقویم زمان‌های ثبت شده را انتخاب و بر روی دوره‌های زمانی هفتگی یا ماهانه تنظیم نمایید.

  • ایجاد گزارش زمان‌های ثبت شده از طریق فیلتر

در این روش می‌توانید با استفاده از قابلیت سفارشی سازی صفحات، ماژول زمان‌های ثبت شده از طریق فیلتر را انتخاب نمایید، در این روش می‌توانید زمان‌های ثبت شده را با استفاده از اعمال فیلتر و به تفکیک هر نقش و در هر بازه‌ی زمانی مشاهده نمایید. همچنین خروجی‌ها به صورت گزارش، فهرست و نمودار قابل مشاهده است.

  • ایجاد گزارش زمان‌های ثبت شده از طریق زمان‌های اظهار شده

برای مدیرانی که می‌خواهند تمامی زمان‌های ثبت شده توسط نقش‌های مختلف را به تفکیک روز، ماه و سال مشاهده نمایند یا خروجی بگیرند، زمان‌های اظهار شده کارآمدترین روش در نرم افزار است که با استفاده از این روش و از مسیر زیر می‌توانید گزارش زمان‌های ثبت شده را با گروه بندی روز، هفته، ماه و … مشاهده نمایید.

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی زمان‌های اظهار شده-
یکی از روش های ثبت زمان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

یکی از روش های ثبت زمان در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

و در این صفحه تب‌های زیر نیز نمایش داده می‌شود:

تب جزئیات: از طریق این تب می‌توانید لیستی از زمان‌های ثبت شده را  براساس فیلتر اعمال شده، مشاهده نمایید.

تب گزارش: از طریق این تب می‌توانید یک لیست از کل زمان‌های ثبت شده براساس هر بازه زمانی و موجودیتی که از طریق فیلتر انتخاب و اعمال نموده‌اید، مشاهده نمایید (این موجودیت ها عبارتند از زمان صرف شده بر روی مایلستون ها، فعالیت ها، کارها و پروژه ها).

تب تایم شیت: از طریق این تب می‌توانید تایم شیت هفتگی یا ماهانه خویش را مشاهده نمایید.

قابلیت های نمایش زمان های اظهار شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

قابلیت های نمایش زمان های اظهار شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط