روش های ثبت زمان

در صورتی که بخواهید زمان صرف شده بر روی کارها و پروژه را ثبت نمایید و به منظور ارزیابی وضعیت انجام کارها و پروژه مورد استفاده قرار دهید. ابتدا باید ماژول زمان ثبت شده را بر روی پروژه فعال نمایید. جهت فعالسازی ماژول زمان ثبت شده مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه- منوی تنظیمات- منوی ماژول- فعالسازی ماژول زمان ثبت شده
فعالسازی ماژول زمان ثبت شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول زمان ثبت شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با فعالسازی ماژول زمان ثبت شده، منوی فعالیت‌ها (ثبت زمان) نیز در بخش تنظیمات ایجاد می‌شود.

ثبت زمان از طریق کار

هنگامی که می‌خواهید زمان صرف شده جهت انجام یک کار را ثبت نمایید و در صفحه ی کار موردنظر هستید، از مسیر زیر می‌توانید ثبت زمان را انجام دهید.

  • دکمه‌ی بروزرسانی- تکمیل فیلدهای ساعت و فعالیت (تعیین فعالیت جهت ثبت زمان الزامی است)- دکمه‌ی ذخیره
ثبت زمان صرف شده بر روی کار از طریق شناسنامه کار در نرم افزار سمین

ثبت زمان صرف شده بر روی کار از طریق شناسنامه کار در نرم افزار سمین

ثبت زمان از طریق لیست کارها

در صورتی که در صفحه‌ی لیست کارهای یک پروژه هستید و می‌خواهید ثبت زمان بر روی یک کار انجام دهید، بر روی کار موردنظر کلیک راست نمایید. منویی نمایش داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید دکمه‌ی ثبت زمان را انتخاب نمایید. صفحه‌ی ثبت زمان نمایش داده می‌شود، که باید فیلدهای الزامی را تکمیل و نهایتا ذخیره نمایید.

ثبت زمان بر روی کار از طریق فهرست کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ثبت زمان بر روی کار از طریق فهرست کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ثبت زمان بر روی کار از طریق فهرست کارها در نرم افزار سمین

تنظیمات ثبت زمان بر روی کار از طریق فهرست کارها در نرم افزار سمین

ثبت زمان از طریق زمان‌های اظهار شده

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توانید با استفاده از آن بر روی کارهای موردنظرتان ثبت زمان نمایید، ثبت زمان در بخش زمان‌های اظهار شده است، که از مسیر زیر قابل دسترس است:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی زمان های اظهاره شده- دکمه ی ثبت زمان
ثبت زمان از طریق زمان های اظهار شده در نرم افزار سمین

ثبت زمان از طریق زمان های اظهار شده در نرم افزار سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی ثبت زمان، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

کاربر: تعیین کننده‌ی کاربری که فعالیت موردنظر را بر روی کار انجام داده است.

پروژه: تعیین کننده ی پروژه‌ای است که ثبت زمان بر روی کار آن پروژه صورت می‌گیرد.

کار: تعیین کننده‌ی کاری است که می‌خواهید ثبت زمان بر روی فعالیت آن کار صورت گیرد.

فعالیت: تعیین کننده‌ی فعالیتی است که می‌خواهید زمان صرف شده جهت انجام آن فعالیت را ثبت نمایید.

تنظیمات ثبت زمان از طریق زمان های اظهار شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین زم

تنظیمات ثبت زمان از طریق زمان های اظهار شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین زم

پس از تکمیل فیلدهای بالا با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، زمان ثبت شده بر روی کار موردنظر ذخیره می‌شود.

 ثبت زمان از طریق تایمر

یک روش دیگر جهت ثبت زمان بر روی کار است که در واقع ثبت زمان در این روش به صورت خودکار صورت می‌گیرد. جهت ثبت زمان به این روش می‌بایست بر روی کار موردنظر کلیک نمایید، در صفحه‌ی کار موردنظر در گوشه‌ی سمت چپ دکمه‌ی “شروع به انجام” وجود دارد که با کلیک بر روی آن تایمر بر روی آن کار فعال می‌شود، در صورتی که بر روی دکمه‌ی “این کار تمام شد”کلیک نمایید صفحه‌ی ثبت زمان نمایش داده می‌شود که فیلد ساعت به صورت خودکار تکمیل شده است و با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، زمان ثبت شده توسط تایمر به لیست زمان‌های ثبت زمان شده بر روی کار اضافه می‌شود.

ثبت زمان از طریق تایمر فعال بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ثبت زمان از طریق تایمر فعال بر روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ثبت زمان از طریق پروژه

چنانچه بخواهید بر روی پروژه‌ای به صورت مستقیم و بدون ثبت زمان روی کارهای پروژه، زمان ثبت نمایید مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- تب زمان‌های ثبت شده- دکمه‌ی ثبت زمان
ثبت زمان روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ثبت زمان روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی ثبت زمان، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

کاربر: این فیلد بصورت پیشفرض براساس نام کاربری که در حال ثبت زمان است، تکمیل شده است.

پروژه: این فیلد تعیین کننده‌ی پروژه‌ای است که می‌خواهید بر روی آن ثبت زمان نمایید.

تاریخ: این فیلد تعیین کننده‌ی تاریخ ثبت زمان است.

ساعت: این فیلد تعیین کننده‌ی مدت زمان صرف شده روی پروژه است.

یادداشت: در صورتی که بخواهید توضیحات پیرامون زمان ثبت شده ارائه نمایید، می‌بایست از این فیلد استفاده کنید.

فعالیت: از طریق این فیلد می‌توانید فعالیتی را که زمان صرف انجام آن شده است، تعیین نمایید.

تنظیمات ثبت زمان روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ثبت زمان روی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برخی نکات:

  • هنگامی که می‌خواهید یک کار پدر که بر روی آن یا زیرکارهایش زمان ثبت شده است، حذف نمایید، از شما درخواست می‌شود که یک کار را انتخاب و زمان ثبت شده بر روی کاری که در حال حذف آن هستید به کار منتخب انتقال دهید.
  • در صورتی که زمان‌های اظهار شده در منوی بیشتر قابل مشاهده نباشد از مسیر زیر می‌توانید آن را فعال نمایید.
  • منوی بیشتر- منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تنظیمات- منوی نمایش- فعال نمودن گزینه‌ی نمایش زمان‌های اظهار شده در منو
  • در صورتی که از روش دکمه‌ی شروع کار بخواهید بر روی کار ثبت زمان نمایید و گردش کار به این صورت باشد که بخشی از کار موردنظر توسط شما صورت پذیرد سپس به کاربر بعدی انتقال داده شود و مجدد به شما انتقال داده شود، می‌توانید طی مدت زمانی که کار به کاربر دیگر واگذار شده، بر روی دکمه‌ی توقف تایمر کلیک نمایید، هنگامیکه مجدد کار به شما واگذار می‌شود با کلیک بر روی دکمه‌ی ادامه، ثبت زمان بر روی کار را مجدد فعال نمایید. سپس در صورت پایان کار، بر روی دکمه‌ی کار تمام شد، کلیک نمایید و زمان ثبت شده را ذخیره نمایید.
مطالب مرتبط