تنظیمات واحد پول

برای تنظیمات واحد پول مورد استفاده در صورت حساب‌ها، ماژول بودجه و …  می‌توانید از لیست واحدهای پولی موجود در نرم‌افزار، واحدهای پولی موردنظر را به عنوان واحدهای پولی فعال استفاده نمایید. برای دسترسی به واحدهای پولی موجود در نرم افزار مسیر زیر وجود دارد:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول
تنظیمات واحد پول در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات واحد پول در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی واحد پول به صفحه‌ای انتقال داده می‌شوید که لیستی از واحدهای پولی فعال و موجود در نرم افزار، در این صفحه قابل نمایش است.

فعال نمودن واحد پولی

در صورتیکه بخواهید واحد پولی موردنظرتان را به لیست واحدهای پولی فعال در نرم افزار اضافه نمایید مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول- دکمه‌ی ثبت (در سطر واحد پولی موردنظر- فهرست واحدهای پولی موجود برای افزودن)
فعالسازی واحد پول موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی واحد پول موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

غیرفعال نمودن واحد پولی

در صورتیکه بخواهید واحد پولی موردنظرتان را از لیست واحدهای پولی فعال در نرم افزار حذف نمایید مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول- دکمه‌ی حذف (در سطر واحد پولی موردنظر- فهرست ارزهای فعال)
غیرفعال کردن واحد پولی موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

غیرفعال کردن واحد پولی موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش واحد پولی

برای ویرایش واحد پولی موردنظر ابتدا می‌بایست واحد پولی را فعال نمایید سپس با کلیک بر روی دکمه‌ی ویرایش صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که امکان ویرایش واحد پولی موردنظر را ممکن می‌سازد.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول- دکمه‌ی ویرایش (در سطر واحد پولی موردنظر- فهرست ارزهای فعال)
ویرایش تنظیمات واحد پولی موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش تنظیمات واحد پولی موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در صفحه‌ی نمایش داده شده فیلدهای زیر جهت ویرایش فعال می باشند:

نام: عنوانی که برای واحد پولی موردنظر ثبت شده است.

علامت واحد پولی: از طریق این فیلد می‌توانید علامتی را که می‌خواهید برای این واحد پولی نمایش داده شود، ثبت نمایید.

پروژه‌ها: از طریق این بخش می‌توانید پروژه‌هایی را انتخاب نمایید که می‌خواهید واحد پولی موردنظر بر روی این پروژه‌ها فعال باشد.

تنظیمات واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در صورتیکه برای پروژه‌ای واحد پولی فعال باشد و تمایل داشته باشید واحد پولی جدید برای پروژه‌ی موردنظر فعال نمایید، واحد پولی قبلی برای پروژه غیرفعال و واحد پولی جدید فعال خواهد شد (در واقع هر پروژه فقط یک واحد پولی فعال می‌تواند داشته باشد).

تغییر واحد پولی پروژه

در صورتی که بخواهید واحد پولی پروژه‌ی موردنظرتان را تغییر دهید دو مسیر زیر در دسترس است:

مسیر ۱: منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول- دکمه‌ی ویرایش (در سطر واحد پولی موردنظر- فهرست ارزهای فعال)

تنظیمات پروژه برای واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات پروژه برای واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر ۲: صفحه‌ی ایجاد پروژه/ صفحه‌ی اطلاعات پروژه

ماژول بودجه نیز با واحد پولی یکپارچه است و هنگامی که در تب بودجه‌ی پروژه‌ی موردنظر هستید، می‌توانید به صورت مستقیم واحد پولی موردنظرتان را انتخاب نمایید.

تصویر

بروزرسانی نرخ تبدیل

در صورتیکه بخواهید تغییرات مربوط به نرخ‌های ارزی و معادل آنها را در سایر نرخ‌ها جهت استفاده در محاسابات بودجه‌‌ای و هزینه‌ای پروژه ثبت و استفاده نمایید، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی واحد پول- دکمه‌ی بروزرسانی نرخ تبدیل
قابلیت نرخ بروزرسانی ارز در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

قابلیت نرخ بروزرسانی ارز در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای تب‌های زیر است:

نرخ براساس تاریخ: از طریق این تب می‌توانید تنظیمات مربوط به معادل هر واحد پولی را بر روی واحدهای پولی فعال در نرم‌افزار براساس تاریخ اعتبار آنها انجام دهید.

بروزرسانی نرخ واحدهای پولی براساس تاریخ در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

بروزرسانی نرخ واحدهای پولی براساس تاریخ در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نرخ براساس ارز: از طریق این تب می‌توانید تنظیمات مربوط به نرخ‌های ارزی فعال را در تاریخ‌های مختلف بر روی نرم افزار ثبت نمایید.

تنظیمات نرخ ارز پایه ی هر واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نرخ ارز پایه ی هر واحد پولی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نرخ‌ها: از طریق این تب می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش سوابق نرخ‌ها، روز تنظیم نرخ به صورت ماهانه، قفل کردن نرخ‌های ثبت شده پس از مدت زمان مشخص و هماهنگ‌سازی نرخ‌ها با نرخ‌های ارزی که در بانک مرکزی اروپا در دسترس است، را انجام دهید.

تنظیمات مربوط به نرخ ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات مربوط به نرخ ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

آخرین نرخ تبدیل: از طریق این تب می‌توانید گزارشی از نرخ‌های تبدیل صورت گرفته در روزهای مختلف براساس واحد/ واحدهای پولی هدف، نرخ ارز پایه و نرخ تبدیل مشاهده نمایید.

گزارش تنظیمات اخرین نرخ تبدیل صورت گرفته در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گزارش تنظیمات اخرین نرخ تبدیل صورت گرفته در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط