شناسنامه کار

وقتی که یک کار را ایجاد می‌نمایید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که شامل بخش‌های مختلفی است که به شما امکان اعمال تغییراتی که می‌خواهید بر روی کار انجام دهید، ارائه می‌دهد. همچنین اطلاعات و ویژگی‌های پایه‌ای پیرامون کار مانند نویسنده‌ی کار، کاربری که کار به او واگذار شده، تاریخ شروع کار، تاریخ پایان، زمان تخمین زده شده و زمان صرف شده از طریق این صفحه قابل دسترس است.

امکانات صفحه ی شناسنامه کار ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

امکانات صفحه ی شناسنامه کار ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این صفحه اعمال زیر را می‌توانید انجام دهید:

 • ویرایش اطلاعات هر یک از فیلدهای کار
 • ثبت زمان
 • تنظیم رابطه‌ی این کار با سایر کارها
 • ایجاد زیرکار برای کار
 • مشاهده‌ی سابقه ی تغییرات و بروزرسانی های صورت گرفته روی کار
 • مشاهده‌ی اعضای کار
 • ثبت بودجه‌ی کار
 • کپی از کار
 • منتقل کردن کار
 • ادغام کردن کار با کار موردنظر
 • حذف نمودن کار
 • افزودن کارهای مرتبط به کار
 • خروجی گرفتن از کار در قالب‌های مختلف
 • چاپ نمودن کار
 • ایجاد پروژه از روی کار
 • برچسب گذاری بر روی کار
 • ذخیره نمودن کار به عنوان یک پست دانشی
 • پیوست نمودن فایل‌های با فرمت‌های مختلف به کار
 • افزودن چک لیست به کار
 • ایجاد یادداشت بر روی کار
 • تعیین درصد پیشرفت کار

هر یک از این ویژگی‌ها به صورت مجزا در پست‌های مرتبط توضیح داده خواهد شد.

مطالب مرتبط