بروزرسانی کار

پس از ایجاد یک کار در صفحه‌ای که به عنوان شناسنامه‌ی کار نیز بکار گرفته می‌شود. برخی از جزئیات/ ویژگی‌های مهم هر کار در قسمت بالایی شناسنامه‌ی کار  وجود دارد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به نام / عنوان کار، تاریخ شروع، تاریخ سررسید، زمان برآوردی، زمان صرف شده، کاربری که کار به وی واگذار شده است. اولویت کار، فرایند و … اشاره نمود. برای بروزرسانی هر یک از این ویژگی‌ها و بهره‌مندی از قابلیت‌های صفحه‌ی شناسنامه‌ی کار روش‌های زیر وجود دارد.

بروزرسانی از طریق مداد ویرایشگر

در صورتیکه در صفحه‌ی شناسنامه کار نشانگر ماوس را بر روی هر یک از فیلدهای شناسنامه‌ی کار قرار دهید، مداد ویرایشگر را مشاهده می‌نمایید (در صورتیکه دسترسی ویرایش کار برای کاربر موردنظر فعال باشد). با کلیک بر روی مداد ویرایشگر مقدار فیلد موردنظر به صورت قابل ویرایش نمایش داده خواهد شد.

بروزرسانی کار توسط مداد ویرایشگر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

بروزرسانی کار توسط مداد ویرایشگر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

بروزرسانی کار از طریق دکمه‌ی بروزرسانی

هنگامی که یک کار را ایجاد و ذخیره می‌کنید به صفحه‌ی شناسنامه‌ی کار انتقال داده می‌شوید. در این صفحه برخی قابلیت‌ها و امکانات جهت بروزرسانی و تغییر ویژگی‌های کار موردنظر وجود دارد. برای بروزرسانی برخی فیلدهای کار باید ابتدا بر روی دکمه‌ی بروزرسانی کلیک نمایید.

ویرایش فیلدهای کار از طریق دکمه ی بروزرسانی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش فیلدهای کار از طریق دکمه ی بروزرسانی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی بروزرسانی، فیلدهای موجود بر روی شناسنامه‌ی کار در وضعیت ویرایش، قابل نمایش می‌باشند (در صورتیکه کاربر موردنظر دسترسی ویرایش فیلدها را داشته باشد). پس از ویرایش فیلدهای موردنظرتان با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، تغییرات اعمال و شناسنامه‌ی کار بروزرسانی می‌شود.

بروزرسانی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

بروزرسانی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

همچنین در سمت چپ صفحه شناسنامه‌ی کار خلاصه ای از وضعیت پیشرفت کار از جمله درصد پیشرفت، مدت زمان سپری شده و وضعیت کار نمایش داده می‌شود. در این صفحه برخی قابلیت‌های دیگر نیز وجود دارد که به توضیح آنها می‌پردازیم:

ثبت زمان: از طریق این دکمه می‌توانید به ازای هر یک از فعالیت‌هایی که بر روی کار موردنظر انجام می‌دهید، ثبت زمان نمایید.

ثبت زمان بر روی کار از طریق شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ثبت زمان بر روی کار از طریق شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد یک جلسه: از طریق این دکمه می‌توانید جلسه/ جلسات مرتبط با موضوع کار موردنظر را ایجاد نمایید.

ایجاد جلسه برای کار موردنظر از طریق صفحه ی شناسنامه کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد جلسه برای کار موردنظر از طریق صفحه ی شناسنامه کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کپی: از طریق این دکمه می‌توانید کپی از کار موردنظر ایجاد نمایید.

ادغام کردن: از طریق این دکمه می‌توانید کار موردنظر را با یک کار دیگر از هر پروژه‌ای که موردنظرتان است، ادغام کنید.

افزودن کار مرتبط: از طریق این دکمه می‌توانید کارهایی را که مرتبط با کار موردنظر است با تعیین نوع رابطه‌ی (از بعد تقدم و تاخر) آنها با کار، تعیین و تنظیم نمایید (ارتباط بین کار با کارهای موردنظر بر روی گانت چارت به صورت گرافیکی قابل مشاهده است).

کپی به عنوان زیرکار: از طریق این دکمه می‌توانید یک نسخه از کار به عنوان زیرکار ایحاد نمایید.

انتقال: از طریق این دکمه می‌توانید  کار موردنظر را از پروژه فعلی به پروژه دیگری انتقال دهید.

حذف: از طریق این دکمه می‌توانید کار موردنظر را حذف نمایید.

حذف کار ایجاد شده از طریق شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف کار ایجاد شده از طریق شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

افزودن زیرکار: از طریق این دکمه می‌توانید برای کار موردنظر، زیرکار ایجاد نمایید. به بیان ساده با استفاده از زیرکار می‌توان ساختار شکست کار پروژه را ایجاد کرد.  هنگامی که فرم ایجاد کار از طریق دکمه‌ی زیرکار ایجاد می‌شود فیلد کار پدر به صورت خودکار تکمیل شده‌است.

ایجاد زیرکار از طریق صفحه ی شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد زیرکار از طریق صفحه ی شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

افزودن صورت حساب مرتبط: از طریق این دکمه می‌توانید در صورت نیاز، صورت حساب به کار پیوست نمایید.

ذخیره به عنوان یک پست دانش: در صورتی که کار به عنوان یک پست دانشی قابل ذخیره‌سازی و به اشتراک گذاری باشد، می‌توانید از این دکمه استفاده نمایید.

ایجاد پست دانشی از روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد پست دانشی از روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

چاپ: از طریق این دکمه می‌توانید شناسنامه‌ی کار موردنظر را در قالب الگوی خروجی موردنظرتان (الگوهای خروجی ایجاد شده در نرم افزار)، چاپ نمایید.

چاپ شناسنامه ی کار موردنظر در قالب سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

چاپ شناسنامه ی کار موردنظر در قالب سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

بودجه: از طریق این دکمه قابلیت تعریف درآمد، هزینه و هر گونه تنظیمات مربوط به بودجه‌ی کار به صورت مستقیم ممکن است.

پیوست‌ها: در این بخش لیست فایل‌هایی که تا کنون به کار پیوست شده‌اند، نمایش داده می‌شود. همچنین در این بخش قابلیت‌هایی از جمله نمایش سابقه‌ی نسخه‌ها ، ویرایش آنلاین، آدرس کوتاه دسترسی به فایل مورنظر، افزودن نسخه‌ی جدید به فایل پیوست موردنظر و همچنین امکان حذف آن وجود دارد.

یادداشت‌ها: در این بخش می‌توانید تمامی یادداشت‌هایی را که تا کنون بر روی کار موردنظر ثبت شده‌است، مشاهده نمایید.

زمان‌های ثبت شده: در این بخش می‌توانید لیست تمامی زمان‌هایی که تاکنون جهت انجام کار موردنظر ثبت شده است، مشاهده نمایید.

سوابق زمان های صرف شده روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سوابق زمان های صرف شده روی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سابقه: در این بخش می‌توانید سابقه‌ی مربوط به هرگونه بروزرسانی و یا تغییری که بر روی کار موردنظرصورت گرفته‌است، مشاهده نمایید (در صورتی که کاری تغییرات یا یادداشت‌های زیادی داشته‌باشد فقط ۱۰ تغییر یا بروزرسانی اخیر در بارگذاری اولیه‌ی کار نمایش داده می‌شود و با کلیک بر روی نمایش اطلاعات بیشتر تمامی تغییرات نمایش داده می‌شود)

بروزرسانی گروهی کارها

چنانچه بخواهید تغییرات یکسانی را بر روی گروهی از کارها اعمال نمایید، مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی کارهای پروژه‌ی موردنظر- منوی کارها- انتخاب کارهای موردنظر و کلیک راست جهت انتخاب فیلد/ فیلدهای موردنظر جهت بروزرسانی
انتخاب گروهی کارها جهت ویرایش در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

انتخاب گروهی کارها جهت ویرایش در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش گروهی کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش گروهی کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برخی نکات

  • درصد پیشرفت کارها متناسب با دوره‌ی زمانی قرارداد شده با مدیر پروژه یا مدیران ارشد شرکت تغییر قابل تغییر است (مثلا بروزرسانی پیشرفت کارها به صورت روزانه)
  • هنگامی که انجام یک کار را شروع می‌کنید بهتر است وضعیت کار به «در حال انجام» تغییر پیدا کند و متناسب با آن درصد پیشرفت نیز افزایش یابد.
  • جهت انجام برخی تنظیمات مربوط به بخش کارها و فرم ایجاد کار که می‌خواهید به صورت پیشفرض باشد، می‌توانید از مسیر زیر این تنظیمات را انجام دهید (پست تنظیمات عمومی کارها)

منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تنظیمات- منوی پیگیری کارها

تنظیمات کلی پیگیری کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات کلی پیگیری کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط