وضعیت کار

ایجاد وضعیت کار

وضعیت‌های کار، به مرحله‌هایی اطلاق می‌شود که جهت تعریف و تنظیم گردش‌های کاری تعیین شده برای یک کار، باید وجود داشته باشند. از مسیر زیر می‌توانید وضعیت جدید در نرم افزار ایجاد نمایید:

  • منوی بیشتر – منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی وضعیت کارها- دکمه‌ی وضعیت جدید
وضعیت های کارهای تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

وضعیت های کارهای تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی وضعیت جدید، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام: بیانگر عنوانی است که برای وضعیت جدید می‌خواهید ثبت نمایید.

کار بسته شده: در صورتی که این گزینه فعال شود، وضعیتی که در حال ایجاد آن هستید، موجب بسته شدن کاری می‌شود که این وضعیت به آن کار تخصیص داده شده است (هر کاری به این وضعیت برسد، به صورت خودکار بسته خواهد شد).

انتخاب رنگ: با فعال نمودن یکی از این رنگ‌ها جهت نمایش وضعیت جدید، می‌توانید میزان اهمیت یا اولویت وضعیت را نیز از این طریق نمایش دهید.

ایجاد وضعیت کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد وضعیت کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف وضعیت کار

جهت حذف وضعیت کار، از مسیر زیر می‌توانید وضعیت موردنظر را حذف نمایید:

  • منوی بیشتر – منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی وضعیت کارها- صفحه ی وضعیت کارها- دکمه‌ی حذف
حذف وضعیت کار تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف وضعیت کار تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • در نظر داشته باشید که اگر می‌خواهید وضعیتی را حذف نمایید، باید مطمئن شوید که وضعیت موردنظر در کارهای پروژه‌های موجود یا الگوها مورد استفاده قرار نگرفته باشد، زیرا در صورت فعال بودن، قبل از حذف باید یک وضعیت جایگزین برای وضعیت مذکور انتخاب نمایید.
  • وضعیت‌ها را می‌توانید با استفاده از امکان drag کردن جابه جا نمایید، این امکان به مرتب سازی وضعیت‌های عادی و وضعیت‌هایی که موجب بسته شدن کار می‌شوند، کمک می‌نماید (بهتر است وضعیت‌هایی را که موجب بسته شدن کارها می‌شوند، در پایین لیست وضعیت‌ها قرار دهید).
مطالب مرتبط