کپی از گردش کار

در صفحه‌ی گردش کار، تنظیمات مربوط به اینکه هر نقش، بر روی کارِ هر فرایند، چه تغییر وضعیت‌هایی می‌تواند ایجاد نماید، صورت می‌پذیرد. چنانچه جهت صرفه‌جویی در زمان در برخی فرآیندها، نیازمند کپی از گردش کارهایی که تا کنون ایجاد شده‌اند، هستید می‌توانید از مسیر زیر گردش کاری تنظیم شده برای یک نقش روی یک فرایند را به نقش و فرایند دیگری کپی نمایید.

  • منوی بیشتر > منوی مدیریت سامانه > دکمه گردش کار > دکمه کپی
کپی از گردش کارهای تنظیم شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کپی از گردش کارهای تنظیم شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی کپی صفحه‌‌ی زیر نمایش داده می‌شود:

تنظیمات جهت کپی از گردش کاری تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات جهت کپی از گردش کاری تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

از بخش منبع، فرایند و نقشی را انتخاب می‌نمایید که می‌خواهید گردش کاری تنظیم شده برای آنها به فرایند و نقش انتخاب شده در بخش هدف کپی شود.

برچسب‌ها:
مطالب مرتبط