مانیتور کردن و پایش منابع

قابلیت برنامه‌ریزی و پایش منابع به شما این امکان را می‌دهد که نظارت کامل و لحظه‌ای بر روی منابعی که می‌خواهید با آنها کار کنید، داشته باشید. برای این منظور می‌توانید فیلترهای دلخواه بر روی کاربران و فرایندها ایجاد کنید (برای آشنایی با نحوه‌ی ایجاد فیلترها به پست مدیریت فیلترهای ذخیره شده مراجعه کنید)

با استفاده از ویژگی فیلتر کردن بر روی ماژول مدیریت منابع می‌توانید برای کارهای مشخص یا کاربران موردنظرتان، براساس ترجیحاتی که دارید، فیلترهای موردنظر را بسازید. برای مدیریت منابع دو گروه از فیلترها پیشنهاد می‌گردد:

  • فیلتر بر روی کارها
  • فیلتر بر روی کابران

فیلتر بر روی کارها در واقع بر روی سمت راست نمودار، جایی که کارها را تخصیص می‌دهید، تاثیرگذار است. در حالیکه فیلتر بر روی کاربران بر روی سمت چپ نمودار جایی که لیست کاربرانی که به کارها تخصیص می‌دهید، وجود دارد و تأثیرگذار است.

اعمال فیلتر روی نمایش کارها و کاربران بر روی نمودار مدیریت منابع در نرم افزار سمین

اعمال فیلتر روی نمایش کارها و کاربران بر روی نمودار مدیریت منابع در نرم افزار سمین

مطالب مرتبط