برنامه ریزی سریع پروژه

با استفاده از ماژول برنامه‌ریزی سریع می‌توانید در زمان ایجاد کارهای پروژه صرفه جویی نمایید. از طریق مسیر زیر می‌توانید این ماژول را در پروژه فعال کنید:

  • صفحه‌ی پروژه- تب تنظیمات-تب ماژول‌ها- فعالسازی ماژول برنامه‌ریزی سریع
ماژول برنامه ریزی سریع پروژه در نرم افزار سمین

ماژول برنامه ریزی سریع پروژه در نرم افزار سمین

زمانی که ماژول برنامه‌ریزی سریع در پروژه فعال می‌شود دکمه‌ی سبز رنگ برنامه ریزی سریع در صفحه‌ی پروژه نمایش داده می‌شود.

برنامه ریزی سریع پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برنامه ریزی سریع پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد کار با استفاده از برنامه‌ریزی سریع

با کلیک بر روی دکمه‌ی سبز رنگ برنامه‌ریزی سریع صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که شامل فیلدهای ضروری صفحه‌ی ایجاد کار (براساس تنظیمات صورت گرفته) است. اینکه چه فیلدهایی نمایش داده شود از مسیر زیر و براساس میزان اولویت و اهمیت فیلدها انتخاب می‌گردد و در صفحه برنامه‌ریزی سریع نمایش داده می‌شود.

  • صفحه‌ی پروژه- تب تنظیمات- تب برنامه‌ریزی سریع- انتخاب فیلدها
تنظیمات برنامه ریزی سریع در نرم افزار سمین

تنظیمات برنامه ریزی سریع در نرم افزار سمین

با تکمیل فیلدهایی که در صفحه‌ی برنامه‌ریزی سریع نمایش داده می‌شود و فشردن دکمه‌ی Enter یا دکمه‌ی ذخیره ( علامت+) کار جدید ایجاد می‌گردد. در صورتی که نیاز به تکمیل سایر فیلدها یا دسترسی به آنها باشد، می توانید بر روی دکمه ی سایر فیلدها کلیک نمایید که صفحه‌ی ایجاد کار با تمامی فیلدها برای شما نمایش داده می‌شود.

ایجاد کار با استفاده از قابلیت برنامه ریزی سریع در نرم افزار سمین

ایجاد کار با استفاده از قابلیت برنامه ریزی سریع در نرم افزار سمین

حذف کار در صفحه‌ی برنامه‌ریزی سریع

با کلیک بر روی دکمه‌ی سبز رنگ برنامه ریزی سریع لیست کارهایی که تا کنون بوجود آمده اند، نمایش داده می‌شود. برای حذف کار ، از طریق سطر کار موردنظر و با کلیک بر روی دکمه‌ی حذف، کار را حذف نمایید.

حذف کار ایجاد شده با استفاده از برنامه ریزی سریع در نرم افزار سمین

حذف کار ایجاد شده با استفاده از برنامه ریزی سریع در نرم افزار سمین

برخی نکاتی که می‌بایست موردتوجه قرار گیرد:

  • در صورتی که فیلدهای فرم ایجاد کار از نوع ضروری باشند ( هم فیلدهای استاندارد و هم فیلدهای سفارشی)، می‌بایست همه‌ی این فیلدها در برنامه‌ریزی سریع نیز تکمیل گردند، در غیراینصورت ایجاد کار با خطا مواجه می‌گردد.
  • در صورتی که گزینه‌ی “هنگام ایجاد کار فعالیت انتخاب شود” بر روی پروژه‌ای فعال باشد، حتما می‌بایست فیلد فعالیت‌ها نیز در برنامه ریزی سریع گنجانده شود.
مطالب مرتبط