داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: سامانه کنترل تردد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سامانه کنترل تردد

سامانه کنترل تردد ثبت تمامی ورود و خروج‌ها و گزارش‌گیری توسط سامانه کنترل تردد سماد ممکن می‌شود. از ویژگی‌های با اهمیت این سامانه، امکان تشخیص خودکار تاخیرها، محاسبه جریمه و ارسال پیامک به والدین است که در بستر انواع وضعیت‌های تردد و ساعات مجاز تعریف می‌گردد. ویژگی‌ها و قابلیت‌ها کنترل تردد دانشجویان یکی از دغدغه‌های