داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: BI

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

هوش تجاری و مصورسازی داده ها

هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات خدمات شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در حوزه هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) پاسخی به نیاز گسترده سازمان‌های امروزی در مواجه با انبوه داده‌های ایشان است. ما با شناخت نیازمندی مشتریان و درک صحیح از پلتفرم‌های موجود در حوزه BI راهکارهای پایدار خویش را در طراحی

Standard

خدمات انبار داده و مهندسی داده

مهندسی داده و انبار داده خدمات مهندسی داده با تمرکز بر طراحی پایگاه داده تحلیلی یا انبار داده (Data Warehouse) از جمله خدمات شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در حوزه سرویس‌های مبتنی‌بر دیتا است. افزون بر این، طراحی بسترهای مدیریت جریان‌های داده‌ای، پردازش کلان داده و فراهم آوردن زیرساخت یکپارچه داده‌ها از جمله توانایی‌ها و خدمات

Standard

خدمات داده کاوی و تحلیل داده

خدمات داده کاوی و تحلیل داده شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر با برخورداری از دانش به‌روز داده کاوی و ارتباط مستمر با اساتید و گروه‌های علمی دانشگاهی، بستری کارا برای طراحی سکوی داده‌کاوی در حوزه‌های مختلف تحلیل کلان‌داده (Big Data)، بصری‌سازی داده‌ها، پیش‌بینی مبتنی‌بر داده‌ها و سایر رویکردهای تحلیل داده فراهم ساخته است. ما معتقدیم که