داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: CMMS

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

نرم افزار آنلاین نگهداری و تعمیرات

سامانه نگهداری و تعمیرات شرکت داده‌کاوان با درک ادبیات و دانش نگهداری و تعمیرات و براساس نیاز سازمان‌های ایرانی به‌منظور نگهداری و تعمیرات تجهیزات خود برمبنای تقویم شمسی و زبان فارسی، نرم‌افزار تحت‌وب خود در زمینه کارهای دوره‌ای را سازگار نموده است. CMMS یک مرور سریع درباره راه‌حل نت داده‌کاوان هدف اصلی دانش نگهداری و