داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: مصورسازی داده

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

نسل جدید مدیریت دانشجویی مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و تحلیل داده

سامان‌دهی امور دانشجویی یکی از پرچالش‌ترین و پرحاشیه‌ترین حوزه‌های مدیریت دانشگاهی است. ماهیت پویای دانشجویان و گستردگی خدمات معطوف به آنها این حوزه صنفی را به‌شدت درگیر کرده است. از سوی دیگر، هزینه‌بر بودن خدمات برای دانشگاه‌ها، چالش مدیریت را در ذهن مدیران دانشجویی و صنفی بارز ساخته و سامان‌دهی این امر به یک دغدغه

Standard

هوش تجاری و مصورسازی داده ها

هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات خدمات شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در حوزه هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) پاسخی به نیاز گسترده سازمان‌های امروزی در مواجه با انبوه داده‌های ایشان است. ما با شناخت نیازمندی مشتریان و درک صحیح از پلتفرم‌های موجود در حوزه BI راهکارهای پایدار خویش را در طراحی