داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: نرم افزار تغذیه آنلاین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سامانه مدیریت تغذیه و رزرواسیون

سامانه مدیریت تغذیه و رزرو غذا سامانه مدیریت تغذیه سماد، با تعریف سلف‌ها، وعده‌های غذایی، گروه‌های کاربری، قوانین رزرو، کارمزد، قیمت‌های متنوع، انتقال اعتبار و قواعد دیگر تغذیه توانسته است که نقش قابل توجهی در مدیریت دانشجویی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی و غذایی ایفا کند. ویژگی‌ها و قابلیت‌ها امور تغذیه یکی از حساس