داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: کانبان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سیستم مدیریت پروژه چابک

بسته جانبی سمین سیستم مدیریت پروژه چابک بسته مدیریت پروژه چابک مکمل هسته اصلی نرم افزار آنلاین مدیریت پروژه سمین است. این بسته ضمن پیاده‌سازی روش‌های اسکرام و کانبان با کمک ابزارهایی مثل بردهای چابک یا تعریف بک لاگ، استوری پوینت و اسپرینت کمک مهمی به مدیریت پروژه – به ویژه در پروژه های نرم