داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: گردش کار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سامانه مدیریت تسهیلات رفاهی

سامانه مدیریت تسهیلات رفاهی سامانه تسهیلات رفاهی سماد با مکانیزه نمودن شیوه سنتی گردش درخواست‌های رفاهی دانشجویان، صرفه جویی قابل توجهی در زمان را به همراه تسهیل در عملیات آن به ارمغان می‌آورد. در این سامانه کلیه فراخوان‌های ثبت نامی ‌تسهیلات رفاهی به همراه کلیه شرایط، ضوابط و مدارک اخذ آنها به صورت مجازی تعریف

Standard

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار سمین

هسته اصلی نرم افزار سمین نرم افزار مدیریت فرآیند کسب کار نرم افزار مدیریت فرآیند های کسب و کار (BPMS) بخشی از هسته نرم افزار آنلاین سمین است. این بخش با پیاده‌سازی گردش کار و کنترل فرم‌ها، نقش‌ها و دسترسی‌ها با زبان فارسی و تقویم شمسی به مدیریت تیم‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند. Business Process