داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: Data Mart

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

خدمات انبار داده و مهندسی داده

مهندسی داده و انبار داده خدمات مهندسی داده با تمرکز بر طراحی پایگاه داده تحلیلی یا انبار داده (Data Warehouse) از جمله خدمات شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در حوزه سرویس‌های مبتنی‌بر دیتا است. افزون بر این، طراحی بسترهای مدیریت جریان‌های داده‌ای، پردازش کلان داده و فراهم آوردن زیرساخت یکپارچه داده‌ها از جمله توانایی‌ها و خدمات