واگذاری یک کار به چند کاربر بصورت همزمان

برای کارهایی که نیاز است چند کاربر به صورت همزمان بر روی آنها فعالیت نمایند، از روش‌های زیر می‌توانید کار را به کاربران موردنظر واگذار نمایید:

روش اول

 کار را به یکی از کاربران موردنظر واگذار نمایید و سایر کاربران به عنوان همکاران بر روی کار موردنظر انتخاب شوند.

"<yoastmark

کاربرانی که به عنوان همکار بر روی یک کار عضو می‌شوند نیز می‌توانند مانند کاربری که کار به وی تخصیص داده شده‌است، کار موردنظر را مدیریت نمایند.

روش دوم

یک گروه از کاربران موردنظر در نرم افزار ایجاد نمایید و کار را به گروه واگذار نمایید.

"<yoastmark

اعضای گروه تمامی اطلاع‌رسانی‌های مربوط به کار را دریافت خواهند کرد و می‌توانند کار را مدیریت نمایند. به منظور اطمینان خاطر از اینکه می‌توانید یک را به یک گروه واگذار نمایید، باید از مسیر زیر فعال بودن گزینه‌ی اجازه‌ی واگذاری به گروه را بررسی نمایید.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تنظیمات- منوی پیگیری کارها- فعال نمودن گزینه‌ی اجازه‌ی واگذاری به گروه

"تنظیمات

روش سوم

کار توزیع شده ایجاد نمایید (در بخش مربوط به کارتوزیع شده توضیحات کامل وجود دارد).

"استفاده

مطالب مرتبط